przewiń do góry

Debata publiczna - Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za 2020 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta przedstawia Radzie Miasta, Raport o stanie Gminy Sucha Beskidzka za rok 2020.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy. Jest jednocześnie obszernym zbiorem danych i analiz związanych z funkcjonowaniem miasta  m.in. w takich obszarach, jak: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, polityka społeczna, edukacja, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Raport ma charakter publiczny. W debacie nad raportem o stanie gminy Sucha Beskidzka za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta w Suchej Beskidzkiej.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie to 15 osób, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W związku z ustaleniem terminu sesji Rady Miasta Sucha Beskidzka, na której ma odbyć się debata nad Raportem o stanie Gminy Sucha Beskidzka na dzień 29 czerwca 2021r., zgłoszenia do debaty przyjmowane będą do 28 czerwca 2021 r. do godz. 1500

Zgłoszenia należy składać na dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19.

Poniżej formularz zgłoszenia do debaty i Informacja Przewodniczącego Rady Miasta w Suchej Beskidzkiej.

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją dokumentu  za pomocą załączonego poniżej linku.

Lucyna Steczek

 

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję