Przejdź do stopki

Komisje Rady Miasta

Treść

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji:
Janusz Siwiec

Skład Komisji:
Danuta Kukla
Maria Kuś
Krzysztof Skrzypek
Piotr Kubieniec

 

Komisja Spraw Społecznych

Zakres działania Komisji:
sprawy związane z oświatą, zdrowiem i sprawami socjalnymi, kulturą, przestrzeganiem prawa i porządku publicznego, turystyką, kulturą fizyczną i sportem oraz samorządem:

Przewodniczący Komisji:
Tadeusz Kosman

Skład Komisji:
Bogusława Hudziak
Małgorzata Kulka
Maria Kuś
Janusz Siwiec
Mateusz Szklarczyk
Piotr Wróbel
 

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów

Zakres działania Komisji:
Sprawy związane z rozwojem społeczno - gospodarczym, gospodarką finansową, gospodarką przestrzenną, gospodarką wodną, ochroną środowiska, gospodarką komunalną i mieszkaniową, gospodarką żywnościową, usługami, przemysłem, zaopatrzeniem ludności i konsumenta, rolnictwem.

Przewodniczący Komisji:
Adam Leśniak

Skład Komisji:
Bogusław Ćwiękała
Krystian Krzeszowiak
Danuta Kukla
Maria Lenart
Wanda Słowik
Krzysztof Skrzypek
Piotr Kubieniec

 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Przewodniczący komisji:
Maria Lenart

Skład komisji:
Bogusława Hudziak
Tadeusz Kosman
Małgorzata Kulka
Wanda Słowik