Przejdź do stopki

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść

 


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SUCHA BESKIDZKA


 

HARMONOGRAM odbioru odpadów na 2024 r.

 

 


Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


 

INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY  (24-10-2023)