Przejdź do stopki

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Treść

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za budowę systemu CEEB odpowiada Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Baza ruszyła 1 lipca 2021.
Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Jak zgłosić źródło ciepła do CEEB?
  1. Elektronicznie, deklarację wypełnia się przez profil zaufany lub e-dowód. Jest to deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B - niemieszkalnych.
  2. Wypełniając formularz odręcznie i wysyłając go pocztą albo doręczając osobiście do właściwego ze  względu na umiejscowienie domu urzędu miasta lub gminy. Urzędnik na miejscu wprowadzi dane do systemu.
Jeśli ktoś nie zgłosi źródła ciepła swojej nieruchomości w odpowiednim terminie, może otrzymać karę grzywny wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.
Więcej szczegółów na stronie GUNB: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
Formularz w wersji elektronicznej można uzupełnić pod adresem: https://ceeb.gov.pl/, logując się za pomocą profilu zaufanego po kliknięciu przycisku "Zaloguj się przez Węzeł Krajowy aby złożyć deklarację".