Przejdź do stopki

OSP Miasto

Treść

 

 
 
Rys historyczny OSP Sucha Beskidzka Miasto: 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej – Miasto mieści się w budynku zlokalizowanym w centrum miasta Sucha Beskidzka przy ulicy Rynek 16 obok słynnej Karczmy  ” Rzym”.
Jej powstanie datuje się na rok 1886,  kiedy to w Sali Biblioteki zamku w Suchej  odbyła się narada w celu zawiązania miejscowej  ” Straży Ogniowej  Ochotniczej”.  Przy swojej ponad 125-letniej historii jest jedną z trzech jednostek naszego powiatu obok OSP Jordanów i OSP Maków Podhalański, mogących poszczycić się działalnością na przestrzeni trzech wieków. 
W roku 1887 OSP Sucha otrzymała pierwszy sztandar, który w chwili obecnej po jego renowacji stanowi najstarszy i najcenniejszy eksponat Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni koło Krakowa. Na jubileusz 75-lecia OSP Sucha otrzymała drugi sztandar, który odznaczony został  „Złotym   Znakiem Związku. W dniu 30 kwietnia 2006 roku jednostka obchodziła jubileusz 120-lecia, na którym otrzymała trzeci sztandar. Sztandar ten w 2011 roku został  również odznaczony najwyższym odznaczeniem  tj. „ Złotym  Znakiem  Związku  OSP RP„ Obydwa sztandary obok innych pamiątek (kronik OSP, tablic pamiątkowych, listów gratulacyjnych, pucharów, dyplomów itp.) stanowią najcenniejsze eksponaty związane z nasza strażą i są przechowywane w naszej jednostce. 
 
 
Bogata historia istnienia obok chwil chwały notowała też trudne momenty. Były to okresy obydwu wojen oraz lata 1975-2002. Przez 27 lat budynek OSP stanowił lokum dla Komendy Rejonowej i Zawodowej Straży Pożarnej, co stało się przyczyną zaprzestania działalności operacyjno-technicznej. Istniało realne zagrożenie i widmo rozwiązania jednostki.
Od momentu opuszczenia budynku przez Państwową Straż Pożarną czyli od 2003 r. strażacy ochotnicy systematycznie odbudowują swoja pozycję w społeczeństwie i strukturach strażackich. Obecnie korzystają z pomieszczeń  tj. dwóch garaży , świetlicy i zaplecza zlokalizowanych na parterze budynku ,które systematycznie sąa remontowane z środków z Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej oraz  pozyskanych w ramach programu „ Małopolskie Remizy” a na swoim wyposażeniu posiadają zakupiony z własnych środków l  samochód GLM Lublin wyposażony w motopompę PO5 M8/8 a także  agregat prądotwórczy GEKO 2,2KW, dwie pilarki do drewna STIHL, motopompę pływającą Niagara i motopompę szlamową WT 40X elektryczną pompę głębinową a także dwa aparaty powietrzne FENZY wraz z maskami i czujnikami bezruchu  oraz armaturę do pobierania i podawania wody zakupionych  przy znacznej dotacji Gminy Sucha Beskidzka . 
 
W skład osobowy ( na dzień 31.12.2013 r. )  OSP Sucha Beskidzka-Miasto wchodzi 43  druhów oraz  8  członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 
Zarząd stanowią:
                             Prezes –                  dh Roman Wilk
                             V-ce Prezes –         dh Andrzej Strączek
                             Naczelnik –              dh Piotr Pajerski
                             V-ce Naczelnik –    dh Jan Ryt
                             Sekretarz –             dh Robert Bańdura
                             Skarbnik –               dh Andrzej Pilarczyk
                             Gospodarz –           dh Marcin CHaja
 
Wszystkich zainteresowanych poznaniem szczegółowej historii naszej OSP odsyłamy do przeczytania książki pt. „Zarys historii suskich straży pożarnych” wydanej 2006 roku   przy okazji  jubileuszu  120-lecia. 
Jednocześnie informujemy, że prowadzimy stały osób nabór chętnych  do społecznej działalności w ramach OSP i w tym celu zostały wprowadzone dyżury Zarządu OSP Sucha Beskidzka Miasto w każdy piątek w godzinach 17.30 do 19.00.
 
Bliższe informacje na temat naszej działalności można także uzyskać telefonicznie w czasie dyżurów,
telefon nr:  33-874-28-43
Zachęcamy do wspierania ochotniczego pożarnictwa i wstępowania w szeregi OSP
 
adres naszej strony internetowej> pl-pl.facebook.com/OspSuchaBeskidzkaMiasto
 
Ze strażackim pozdrowieniem:
Zarząd  i strażacy 
OSP Sucha Beskidzka Miasto  
 
 
 
 

ZAKUP UBRAŃ SPECJALNYCH ORAZ SPRZĘTU DO DZIAŁAŃ
RATOWNICZYCH DLA OSP SUCHA BESKIDZKA – MIASTO

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej – Miasto, informuje o realizacji zadania pn: „Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu do działań ratowniczych dla OSP Sucha Beskidzka - Miasto”, dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zadanie zrealizowano w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych”.

Koszt kwalifikowany: 15.498,75 zł
Kwota dotacji: 6.635,52 zł
 


„ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM I LIKWIDACJA ICH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA
- BEZPIECZNY STRAŻAK" - 2022

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej – Miasto zrealizowała zadanie, którego przedmiotem był zakup specjalistycznego sprzętu - pojazdu terenowego typu quad z uniwersalną przyczepą transportową do transportu quada oraz transportu wyposażenia i sprzętu ratowniczego.

Doposażenie jednostki w specjalistyczny pojazd wzmocniło jej zdolności operacyjne szybkiego reagowania, transportu, przemieszczania się w trudnym i górzystym terenie. Ma to duże znaczenie, szczególnie podczas coraz częściej występujących gwałtownych zjawiskach atmosferycznych – klęsk żywiołowych (wichur, powodzi, pożarów) i usuwania ich skutków. Szybkie dotarcie w miejsce zagrożenia i użycie podstawowego sprzętu ratowniczego decyduje w dużej mierze o powodzeniu podjętych działań ratowniczych. Pojazd używany będzie również w trakcie działań poszukiwania zaginionych osób.

Jednostka OSP Sucha Beskidzka Miasto wypracowała specjalizację w ratownictwie wodnym, posiada ratowniczą łódź motorową oraz specjalistyczny sprzęt i wyposażenie używane w ratownictwie wodnym. Pojazd typu quad bardzo dobrze sprawdza się w transporcie łodzi i sprzętu w trudnym terenie przybrzeżnym.

Zadanie realizowane było dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak” oraz budżetu jednostki OSP Sucha Beskidzka – Miasto.

 


Bezpieczna Małopolska 2017
 

Złożony przez Burmistrza Miasta 10 maja 2017 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego - nie będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2017”, został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania.

Celem zadania jest podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto.

Koszt zadania dotyczy zakupu trzech strażackich zestawów odzieży ochronnej, w skład których wchodzą: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka, rękawice. Koszt zadania wynosi 10.154,00 zł, z czego 5.077,00 zł zostanie sfinansowana z budżetu samorządu województwa małopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

 
Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska
– Bezpieczny Strażak 2017

 

Złożony przez Burmistrza Miasta w miesiącu lutym 2017 roku wniosek do konkursu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak", został zatwierdzony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zadania.

Celem zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i likwidacja ich skutków na terenie Gminy Sucha Beskidzka, poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto.

Koszt zadania dotyczy zakupu trzech strażackich zestawów odzieży ochronnej, w skład których wchodzą: ubranie ochronne, buty bojowe, hełm, kominiarka, rękawice. Koszt zadania wynosi 9 tys. zł, z czego 4,5 tyś zł zostanie sfinansowana z WFOŚIGW.
 

 


Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska
– Bezpieczny Strażak 2018

 

Przedmiotem zadania był zakup 2 kompletnych zestawów ODO - aparatów powietrznych do ochrony dróg oddechowych. Zakupione zestawy ODO zostaną przekazane i będą użytkowane przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto. 

W skład zestawu ODO wchodzić będą: maska pełno twarzowa, nadciśnieniowy aparat oddechowy, reduktor wysokiego ciśnienia, manometr wysokiego ciśnienia, noszak z pasami nośnymi, butla kompozytowa, czujnik bezruchu. 

Celem zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i likwidacja ich skutków na terenie Gminy Sucha Beskidzka, poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto.

Koszt zadania wynosi  9 906,42 tys. zł, z czego 4 000,00 tyś zł zostanie sfinansowana z WFOŚIGW.
 


 

 

 


Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak 2024

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej – Miasto otrzymała dofinansowanie na zadanie, którego przedmiotem jest zakup lekkiego samochodu specjalnego do działań ratowniczych.

Podstawowym celem zadania jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych i likwidacja ich skutków oraz wzrost bezpieczeństwa środowiska naturalnego na terenie Gminy Sucha Beskidzka, poprzez podniesienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Miasto

Zadanie realizowane jest  przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak”, budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Programu „Małopolskie OSP”, budżetu Gminy Sucha Beskidzka oraz budżetu jednostki OSP Sucha Beskidzka – Miasto.

Montaż finansowy zadania:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: 120 949,63 zł (dotacja)
  2. Województwo Małopolskie: 20 000 zł (dotacja)
  3. Gmina Sucha Beskidzka 97 000 zł (dotacja)
  4. OSP Sucha Beskidzka – Miasto: 5 061,75 zł (wkład własny)