Przejdź do stopki

Centrum Usług Wspólnych

Treść

KIEROWNIK
mgr Beata Cholewa

LOKALIZACJA:
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19 II piętro

KONTAKT
tel. /0-33/ 874-23-41
e-mail: kadry_cas@sucha-beskidzka.pl

Centrum Usług Wspólnych to jednostka budżetowa utworzona w celu zapewnienia obsługi finansowo-ksiegowych placówek oświatowych.

Obszarem działania Centrum jest Gmina Sucha Beskidzka.

Centrum obsługuje następujące placówki :

 • Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.
 • Szkołę Podstawową nr 2 w Suchej Beskidzkiej
 • Filię Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej.
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej
 • Miejską Świetlicę Profilaktyczną w Suchej Beskidzkiej
 • Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej
 • Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej

Centrum prowadzi inne zadania powierzone przez Burmistrza Miasta w celu wykonywania obowiązków i uprawnień organu prowadzącego szkoły.

Zadania powierzone przez Burmistrza to :

 • Pomoc materialna dla uczniów.
 • Dowóz uczniów do szkół.
 • Dowóz obiadów.
 • Awans zawodowy nauczycieli.
 • Nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia Rewalidacyjno-wychowawcze.
 • Projekty regulaminów wynagradzania w tym także regulamin nagród nauczycieli.
 • Projekty sieci szkół i przedszkoli.
 • Arkusze organizacyjne szkól i przedszkola.
 • Kontrola obowiązku nauki
 • Podział subwencji oświatowej
 • Projekty uchwał z zakresu oświaty.
 • Opracowanie planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 • Organizowanie konkursu na Dyrektorów placówek oświatowych.
 • Współpraca z Kuratorium Oświaty, Rada Miejską, związkami zawodowymi oświaty i innymi instytucjami działającymi w sferze oświaty i wychowania.