Przejdź do stopki

Program "Stop Smog"

Treść

Program „Stop Smog” pozwala właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych, którzy osiągają najniższe zarobki, na bardzo korzystnych warunkach finansowych ocieplić domy, wymienić w nich okna oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co poprawia komfort życia, ale również obniża rachunki za ogrzewanie oraz pozytywnie wpływa na jakość środowiska, gdyż do atmosfery dostaje się mniej szkodliwych substancji. Osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów ponoszą bowiem jedynie około 10% kosztów inwestycji. Koszty wykonania przedsięwzięcia niskoemisyjnego jednego budynku/lokalu wynoszą średnio ok. 53 tys. zł.

W ramach programu „Stop Smog”, gmina może zawrzeć umowę na termomodernizację domu jednorodzinnego z osobą, która spełnia m.in określone warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu jednorodzinnego oraz faktycznie zamieszkuje budynek, w którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym,
  • złoży oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym oraz oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych, przy czym łączna wartość majątku nie przekroczy kwoty 53.000,00 zł (z wyłączeniem wartości budynku/lokalu oraz gruntu związanego odpowiednio z nieruchomością),
  • udostępni swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim oraz wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości 10% oraz w sposób określony w uchwale Rady Miasta.

Dodatkowo przez 5 lat nie można zbyć takiej nieruchomości, w przeciwnym razie będzie konieczność zwrotu dotacji. Przez ten sam okres gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy wynikającej z porozumienia jakie zawierane jest pomiędzy Gminą a mieszkańcem. Jeśli w trakcie kontroli zostałoby stwierdzone, że właściciel domu np. spala w kotle odpad albo zainstalował dodatkowe urządzenia grzewcze, gmina może zażądać zwrotu pieniędzy.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani  udziałem w programie i spełniający powyższe wymagania w dalszym ciągu mogą składać wnioski. Z uwagi na zmianę ustawy, regulamin i wzór wniosku ulegnie zmianie. W związku z tym konieczne będzie uzupełnienie niektórych informacji w późniejszym czasie.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z ekodoradcą pod nr tel.: (33) 874-95-52.  

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie