Przejdź do stopki

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji

Treść

MIEJSKIE CENTRUM SPORTU I REKREACJI „BABIA GÓRA” W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 

STATUT – załącznik do pobrania

O NAS

Działalność MCSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Babia Góra” w Suchej Beskidzkiej, jest jednostką organizacyjną Gminy Sucha Beskidzka nie posiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki organizacyjnej, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności sportowej i rekreacyjnej oraz zarządzanie powierzonymi obiektami i terenami. Nadzór nad działalnością MCSiR sprawuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Przedmiotem działalności MCSiR jest realizowanie zadań własnych gminy Sucha Beskidzka z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Do zakresu działania MOSiR należą w szczególności:

 1. Zarządzanie przekazanymi przez gminę Sucha Beskidzka obiektami, terenami, urządzeniami oraz infrastrukturą.
 2. Zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz bezpieczeństwa, czystości i porządku.
 3. Utrzymywanie w gotowości technicznej i eksploatacyjnej obiektów sportowo- rekreacyjnych wraz z urządzeniami.
 4. Upowszechnianie oraz propagowanie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym poprzez współpracę z organizacjami kultury fizycznej i podmiotami prowadzącymi albo promującymi tego typu działalność lub aktywność.
 5. Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie wychowania fizycznego.
 6. Udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej na potrzeby społeczności lokalnej, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym (stowarzyszeniom kultury fizycznej i związkom sportowym, placówkom oświatowym, organizacjom społecznym, zawodowym i osobom fizycznym) na zasadach określonych dla poszczególnych obiektów.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej, reklamowej i promocyjnej w zakresie działania MCSiR.
 8. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych.
 9. Propagowanie i promowanie edukacji sportowej.
 10. Rozwijanie i popularyzowanie wszelkich form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
 11. Promowanie i tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w imprezach  sportowych i rekreacyjnych.
 12. Świadczenie usług w zakresie korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych, sprzętu sportowego, dzierżawy i najmu pomieszczeń oraz organizacja imprez rozrywkowych.

 

MCSiR administruje również obiektami sportowymi i rekreacyjnymi:
- Stadionem Miejskim
- Kompleksem sportowym „ORLIK 2012”
- Sezonowym lodowiskiem „Biały Orlik”

 

 

OBIEKTY SPORTOWE     STADION SPORTOWY

                                           KOMPLEKS SPORTOWY "ORLIK 2012"

                SEONOWE LODOWISKO  „BIAŁY ORLIK”

 

 

 

 

 

KONTAKT

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra”

ul. Płk.T.Semika 2

34-200 Sucha Beskidzka

tel. 512 450 733

e-mail: mcsir@sucha-beskidzka.pl

www: mcsir.sucha-beskidzka.pl

NIP 552-17-19-222

REGON: 365670108

Nr konta bankowego: 72 8128 0005 0064 5865 2000 0010

 

Dyrektor: Tomasz Semik