Przejdź do stopki

Biblioteka Suska

Treść

DYREKTOR
  Wojciech Gach

LOKALIZACJA:
(w budynku Centrum Kultury i Filmu)
ul. Mickiewicza 27
34-200 Sucha Beskidzka

kontakt:
Administracja: 33 812 08 32
Wypożyczalnia i Czytelnia: 33 812 08 33 oraz 33 812 08 34


e- mail: sucha@bibliotekasuska.pl
strona internetowa: www.bibliotekasuska.pl

 

BIBLIOTEKA SUSKA im. dr Michała Żmigrodzkiego wraz z Czytelnią i Oddziałem dla Dzieci jest czynna w następujących godzinach:

 

Poniedziałek 800 - 1900
Wtorek 800 - 1900
Środa 800 - 1900
Czwartek 800 - 1900
Piątek 800 - 1900
Sobota 900 - 1400

 

 

Biblioteka Suska im. dr Michała Żmigrodzkiego jest główną publiczną biblioteką miasta - siedziby powiatu. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i powiatu suskiego. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta i powiatu.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 • Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
 • Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie powiatowej bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych, zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy regionu.
 • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie
  obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych.
 • Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
 • Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
 • Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.
 • Udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu.
 • Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
 • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.