Przejdź do stopki

Służba zdrowia ...

Treść

Zespół Opieki Zdrowotnej

ul. Szpitalna 22
tel. (033) 872 31 00
tel. alarmowy 999
www.zozsuchabeskidzka.pl

Szpital w Suchej Beskidzkiej został otwarty w 1982 r. Jest jednym z większych i nowocześniejszych szpitali funkcjonujących w regionie. Od początku działania cieszy się dobrą opinią, o czym świadczy korzystanie z dostępnych tutaj usług medycznych nie tylko przez pacjentów miejscowych, ale również przez dużą grupę pacjentów spoza rejonu. Usługi świadczone przez ZOZ w Suchej Beskidzkiej to przede wszystkim świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej, lecznictwa stacjonarnego, pomocy doraźnej, rehabilitacji, opieki długoterminowej, dializoterapii oraz służby medycyny pracy. Patronem szpitala jest Jan Gawlik (1836-1928) - wybitny chirurg, położnik, założył w Suchej Oddział Towarzystwa Pedagogicznego, tworzył wraz z kolegami Ochotniczą Straż Pożarną i Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.


Miejska Przychodnia Zdrowia

ul. Handlowa 1
rejestracja: (33) 874 22 60, (33) 874 20 07
administracja: tel./faks (33) 874 28 17
www.mpzsucha.pl