Przejdź do stopki

Udział w programie LIFE

Treść

W celu wzmocnienia działań zmierzających do ograniczenia niskiej emisji, Sucha Beskidzka od 2016 r. bierze udział w zintegrowanym programie LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 61 innymi partnerami, w przeważającej większości gminamiz województwa małopolskiego. W ramach projektu podejmowane będą działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Od października 2016 r. w gminie zatrudniony jest Ekodoradca, którego zadaniem jest m.in. koordynowanie i pomoc przy wymianie pieców węglowych, udział w prowadzonych kontrolach Straży Miejskiej, uświadamianie mieszkańców i edukacja ekologiczna, organizowanie wydarzeń związanych z ochroną powietrza itp. Projekt LIFE współfinansowany ze środków europejskich będzie realizowany do 2021 roku.

Kontakt do Ekodoradcy:

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro pok. 34

tel.: 33 874 95 52
email: ekodoradca@sucha-beskidzka.pl

Godziny przyjęć:

poniedziałek – środa : 7:30 – 15:30
czwartek : 9:00 – 17:00
piątek : 7:30 – 15:30