Przejdź do stopki

Ferdynand Goetel

Treść

Ferdynand Goetel


Ferdynand Goetel - prozaik, dramatopisarz, publicysta, scenarzysta i działacz polityczny.
Młodszy brat Walerego Goetla. Urodził się w Suchej w 1890 roku. Studiował architekturę na politechnice w Wiedniu, w latach 1924-25 pełnił funkcję sekretarza Akademii Górniczej w Krakowie, jednak szczególnie poświęcił się pisarstwu. Był prozaikiem, dramatopisarzem, scenarzystą, dziennikarzem i publicystą politycznych. Należał do Polskiej Akademii Literatury, był również czołowym działaczem polskiego PEN Clubu i Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Podczas II wojny światowej angażował się w działalność niepodległościową. Będąc jednym z uczestników misji niemieckiej, badającej groby polskich oficerów w Katyniu, stał się po wojnie osobą bardzo niewygodną dla komunistycznej władzy. Oskarżony bezpodstawnie o kolaborację z hitlerowcami musiał opuścić kraj i do końca życia pozostał na Zachodzie.
Zmarł w Londynie w 1960 roku. W kraju jego twórczość była objęta całkowitą cenzurą aż do 1989 roku, gdy został publicznie zrehabilitowany.
W 2003 roku prochy Ferdynanda Goetla powróciły do Polski i spoczęły na zakopiańskim cmentarzu zasłużonych na Pęksowym Brzyzku.


Na podstawie: Śladami sławnych suszan, z serii: Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej, wyd. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.