Przejdź do stopki

RGN - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Treść

KIEROWNIK:
mgr inż. Marta Cholewa - Janoszek

  • regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących mieniem komunalnym gminy
  • sprzedaż nieruchomości
  • scalanie i podział nieruchomości

e-mail: nieruchomosci@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-39
kom. 514 210 073

LOKALIZACJA:
I piętro pok. 29

 

PRACOWNICY:

mgr Barbara Basiura:

  • numeracja nieruchomości
  • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych i naliczanie opłat z tym związanych
  • sprzedaż lokali mieszkalnych
  • windykacja należności

e-mail: basiura@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-38

 

mgr Magdalena Steczek:

  • dzierżawa terenu
  • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
  • nadzór nad stanem technicznym budynków gminnych

e-mail: msteczek@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-38