Przejdź do stopki

Inwestycje

Treść

Zrealizowano zadanie pod nazwą:

"Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 r.".

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt Kwalifikowany zadania:  817 649 zł

Kwota dotacji : 240 000

" finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce "

www.wfos.krakow.pl
 

 Rozpoczeto realizację zadania pod nazwą:

"Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w latach 2017 - 2019"

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt Kwalifikowany wynosi: 1 300 000

Kwota pożyczki / dotacji : 710 000

" finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce "

www.wfos.krakow.pl