przewiń do góry

Wynajem mieszkania komunalnego / socjalnego

Gdzie załatwić 
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19

Biuro Obsługi Mieszkańców
Biuro Obsługi Mieszkańców
parter: pokój nr 7
Tel.: 33 874 95 00

lub

Referat Gospodarki Nieruchomościami
I piętro pokój nr 28 
Tel.: 33 874 95 38, 33 874 95 39

Godziny przyjęć
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna

Art. 21 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610 tekst jednolity)

Uchwała Nr XII/106/2015 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.

Uchwała Nr XXXIV/282/2017 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sucha Beskidzka oraz zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.


Wymagane dokumenty

 • wniosek o wynajem lokalu
 • zaświadczenie o dochodach

 

Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali z zasobu mieszkaniowego Gminy Sucha Beskidzka

 1. Wnioskodawca składa wniosek do Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Wniosek wraz z załącznikami podlega sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym. Po sprawdzeniu wniosku członkowie Komisji do spraw opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka przeprowadzają wizję lokalną dotyczącą sprawdzenia warunków mieszkaniowych i sporządzają na tą okoliczność protokoły z kontroli.
 3. Następnie wniosek opiniuje Komisja do spraw opiniowania wniosków o przydział lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Sucha Beskidzka.
 4. Wniosek zaopiniowany przez Komisję rozpatruje Burmistrz Miasta, podejmując rozstrzygnięcia stwierdzające:
  • przyznanie prawa do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony,
  • wpisanie uprawnionego na listę oczekujących,
  • brak uprawnienia do wynajmowania lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Sucha Beskidzka.
 5. Decyzje Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka określone w pkt 4 podaje się do wiadomości publicznej przez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.
 6. W terminie 14 dni od dnia podania do wiadomości publicznej rozstrzygnięć Burmistrza Miasta, wnioskodawcy uprawnieni są do wnoszenia odwołań, skarg i zastrzeżeń.

 

Do pobrania

Wniosek o wynajem lokalu

Zaświadczenie o dochodach

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję