Przejdź do stopki

W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji

Treść

Na dopłaty do wymiany starych pieców i przestarzałych palenisk węglowych, gmina Sucha Beskidzka obecnie przeznacza środki wyłącznie z dochodów własnych.

W 2023 roku właściciel budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zainteresowany pozyskaniem dopłaty na modernizację systemu grzewczego na proekologiczny może otrzymać dotację pochodzącą ze środków własnych gminy. Dofinansowanie wynosi do 60%, jednak nie więcej niż:

  • do 4 500 zł do kotłów wykorzystujących biomasę (o emisji cząstek stałych do 20 mg/m³)
  • do 4 000 zł do kotłów gazowych lub pieców zasilanych prądem elektrycznym,
  • do 3 000 zł do kotłów gazowych w przypadku wymiany z kotła na paliwo stałe 5 klasy,
  • do 3 000 zł do kotłów olejowych lub kominka na pellet z płaszczem wodnym.

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej w sytuacji zastąpienia źródeł ciepła na paliwo stałe ogrzewaniem gazowym dofinansowanie wynosi do 60%, jednak nie więcej niż 35 000,00 zł.

Dopuszcza się udzielenie dofinansowania w przypadku, gdy w części budynku mieszkalnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego prowadzona jest działalność gospodarcza zajmująca nie więcej niż 50% powierzchni użytkowej. W celu uzyskania dopłaty należy złożyć wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami.

Dotacje można łączyć z programem "Czyste Powietrze", z zastrzeżeniem, że kwota otrzymanych dotacji ze wszystkich środków publicznych nie przekroczy 100% kosztów kwalifikowanych. Wniosek do programu Czyste Powietrze również można złożyć w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka.

Pliki

Regulamin 164.42 KB
Wniosek o udzielenie dotacji 176.75 KB
Wniosek o rozliczenie dotacji 129.97 KB