Przejdź do stopki

Chrońmy powietrze, którym oddychamy! Dotacje na proekologiczne systemy ogrzewania

Treść

Już od wielu lat dużo się mówi o złej jakości powietrza w Polsce, zwłaszcza w województwach południowych. Przyczyn zanieczyszczenia powietrza jest wiele, począwszy od wzmożonego ruchu ulicznego, przez wyziewy z przemysłowych kominów, aż po dymy z naszych domowych palenisk. Aż 55 proc. z groźnych pyłów w małopolskim powietrzu bierze się ze starych, węglowych pieców, którymi mieszkańcy ogrzewają domy. Niektórzy palą najgorszą jakością węgla albo jego frakcjami, mułami, co oczywiście ma odzwierciedlenie później w pyle zawieszonym. Przerażające jest również to, że oprócz złej jakości węgla w piecach w wielu domach często palą się też wszelkiego rodzaju odpady. O tym, że za katastrofalny stan powietrza odpowiada właśnie to, czym ogrzewamy, najlepiej świadczy fakt, że wskaźniki zanieczyszczeń drastycznie skaczą w górę właśnie w miesiącach zimowych, kiedy rozpoczyna się sezon grzewczy.

Problem dotyczy wielu małopolskich miejscowości, przede wszystkim Krakowa, w którym   sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że pojawił się nawet kontrowersyjny pomysł wprowadzenia zakazu palenia węglem. Poza tym dane z rozmieszczonych w kilkunastu punktach województwa stacjach monitoringu powietrza pokazują, że problem jest poważny i najwyższa pora podjąć zdecydowane kroki w celu ochrony powietrza w naszym regionie. Również stacja w Suchej Beskidzkiej pokazuje, że wraz z nastaniem zimy stan powietrza w naszym mieście się pogarsza. I mimo że w porównaniu z innymi miastami Małopolski nie ma u nas najgorszych parametrów, to utrzymująca się niska temperatura i dodatkowo mała cyrkulacja powietrza sprawiają, że stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu, którym oddychamy, często przekracza przyjęte normy. Taka sytuacja odbija się niestety na naszym zdrowiu. Trzeba jednak przyznać, że problemy z oddychaniem, choroby serca i inne schorzenia niejednokrotnie fundujemy sobie sami – poprzez spalanie w naszych piecach nie zawsze dobrej jakości paliwa lub, co gorsze, różnego rodzaju odpadów.

Nasza Gmina wiele uwagi poświęca działaniom proekologicznym. Od czasu, kiedy w 1995 roku do Suchej Beskidzkiej została doprowadzona sieć gazowa, jest ona systematycznie rozbudowywana, co pozwoliło na likwidację kotłowni węglowych w niemal wszystkich instytucjach publicznych, firmach oraz wielu domach prywatnych. Ogrzewanie domów gazem i innymi proekologicznymi paliwami zdecydowanie przyczynia się do poprawy powietrza w naszym mieście, co jest korzyścią dla nas wszystkich. Nie ma jednak co ukrywać, że zmiana systemu ogrzewania na proekologiczne, czyli gazowe, elektryczne, olejowe, drewnem lub ogrzewanie przy użyciu niskoemisyjnego kotła węglowego na tzw. ekogroszek, związana jest z kosztowną inwestycją. Jest jednak sposób na to, aby te koszty zmniejszyć i dlatego też coraz więcej osób składa wnioski o dofinansowanie zmiany systemu grzewczego na proekologiczny.

Na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej jeszcze na początku 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne. W myśl tej uchwały każdy mieszkaniec, który podejmie decyzję o zmianie sposobu ogrzewania z węglowego na proekologiczny (czyli na gazowe, elektryczne, olejowe, drewnem lub ogrzewanie przy użyciu niskoemisyjnego kotła węglowego) i wypełni odpowiedni wniosek, może uzyskać dotację na zakup urządzeń grzewczych. Warto przy tym podkreślić, że dotacja udzielana jest na wymianę systemu grzewczego, a nie instalację od podstaw w nowo wybudowanym budynku. Kwota dofinansowania wynosi do 40 proc. kosztów wymiany urządzenia grzewczego (lecz nie więcej niż 2 tys. zł). Dotacja jest udzielana na podstawie umowy zawartej przed dokonaniem zmiany instalacji. Dlatego też osoba, która chce taką dotację otrzymać, powinna przed rozpoczęciem prac zgłosić się do Urzędu Miejskiego i wypełnić odpowiedni wniosek. W przypadku spełnienia wymaganych warunków, zawierana jest umowa między mieszkańcem a Gminą, w której określona zostaje wysokość dotacji, zakres wykonywanych prac przez mieszkańca oraz terminy wykorzystania dotacji i jej rozliczenia. Po zawarciu tej umowy można przystąpić do zaplanowanych prac związanych z wymianą systemu ogrzewania, po czym należy złożyć wniosek o wypłatę dotacji, w którym zawarte będą m.in. informacje o zainstalowanym proekologicznym systemie grzewczym oraz faktury lub rachunki potwierdzające poniesione na ten cel wydatki. Po stwierdzeniu przez powołaną komisję wykonania instalacji i jej prawidłowego funkcjonowania lub kompletnej dokumentacji, wypłacana jest dotacja na podane konto bankowe lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego. Trzeba pamiętać, że w przypadku powrotu do stosowanego wcześniej systemu grzewczego w okresie trzech lat od uzyskania na nie dofinansowania, dotacja podlega zwrotowi.

Dotacje przysługują również wspólnotom mieszkaniowym na opracowanie dokumentacji projektowej kotłowni ekologicznej. W tym przypadku wysokość dotacji może wynosić nawet 100 proc. poniesionych nakładów przy założeniu, że najpóźniej do trzech lat nastąpi wykonanie ekologicznej kotłowni. Procedura przyznawania dotacji wspólnotom mieszkaniowym przebiega w podobny sposób jak w przypadku mieszkańców domów jednorodzinnych, co znaczy, że wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem prac projektowych.

Możliwość otrzymania dotacji na wymianę systemów grzewczych powinna ułatwić podjęcie decyzji osobom, dla których ochrona powietrza, a co za tym idzie ochrona zdrowia jest sprawą ważną. O ile ogrzewanie kiepską jakością węgla można czasem próbować usprawiedliwiać sytuacją materialną , to jednak dla tych, którzy w swoich piecach spalają różnego rodzaju odpady, nie może być żadnej tolerancji. Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej jest zobowiązana do reagowania na każdy sygnał dotyczący spalania śmieci. Dlatego też podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzają nie tylko umowy i rachunki na wywóz odpadów, ale również od ubiegłego roku pobierać mogą popiół z pieców grzewczych. Próbki te są poddawane szczegółowej analizie na Politechnice Krakowskiej i badane są pod kątem m.in. pozostałości tworzyw sztucznych i metali ciężkich w popiele. W przypadku potwierdzenia spalania odpadów, sprawcy mogą się liczyć z najwyższymi mandatami, natomiast kara administracyjna w szczególnie rażących przypadkach może wynieść nawet 5 tys. złotych.

Wspólnie dbajmy o jakość powietrza, którym oddychamy my sami i nasze rodziny. Nie pozwólmy, aby ktokolwiek pozbywał się odpadów poprzez spalanie kosztem zdrowia nas wszystkich!

Red.