Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Treść

Adres:
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19 (Urząd Miasta Sucha Beskidzka), pok. 47
tel. 665-053-572

www.sgb.org.pl
e-mail: info@sgb.org.pl

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty 19 czerwca 1995 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XIV/101/95.