Przejdź do stopki

Program "Ciepłe Mieszkanie"

Treść

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

W dniu 7 grudnia 2023 r. Gmina Sucha Beskidzka podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

 • podstawowym - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 19 000 zł, dla osoby, której roczny dochód nie przekracza 135 000 zł,
 • podwyższonym - do 65 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 29 500 zł, dla osób, których miesięczny dochód nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł
  w gospodarstwie jednoosobowym,
 • najwyższym - do 95 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 43 900 zł, dla osób, których miesięczny dochód to maksymalnie 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 528 zł
  w gospodarstwie jednoosobowym. Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Dofinansowanie skierowane jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie Gminy Sucha Beskidzka.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup i montaż:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,  
 • dokumentacji projektowej dotyczącej podwyższonego zakresu.

Nabór wniosków trwa od 12 grudnia 2023 r. do 16 lutego 2024 r.