przewiń do góry

Informacja o taryfach dot. cen wody i ścieków

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 328 ze zm.) organ regulacyjny (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) ocenia projekt taryfy oraz uzasadnienie pod względem zgodności z  przepisami ww. ustawy oraz analizuje zmiany warunków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne działalności gospodarczej, w tym marżę zysku, oraz weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen. Jeżeli wynik oceny, weryfikacji lub analizy jest pozytywny, organ regulacyjny zatwierdza taryfę w drodze decyzji.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Krakowie wydał, po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, decyzję KR.RET.070.78.2018 w przedmiocie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sucha Beskidzka na okres trzech lat.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję