Przejdź do stopki

AKTY PRAWNE

Treść

AKTY PRAWNE         

 

Uchwały i Zarządzenia

  1. Uchwała Nr LIII/417/2023 Rady Miasta Sucha Beskidzka w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Suchej Beskidzkiej
  2. Zarządzenie Nr 1671/23 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Sucha Beskidzka.
  3. UCHWAŁA NR LV/439/2023 RADY MIASTA SUCHA BESKIDZKA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie: przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  w Gminie Sucha Beskidzka na lata 2023 – 2027.