Przejdź do stopki

Muzeum Miejskie

Treść

DYREKTOR
 Andrzej Peć

LOKALIZACJA:
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

Kontakt:
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
tel./fax (033) 874 26 05,
e- mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
www: zameksucha.pl

 

MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury Gminy Sucha Beskidzka, prowadzącą działalność w renesansowym zamku suskim od 2007 roku. Organizatorem muzeum jest Burmistrz Miasta. Siedziba Muzeum mieści się w południowym skrzydle zamku suskiego.
Zadaniem muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wśród odbiorców.
Swoją misję muzeum realizuje poprzez ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka i regionu, prowadzenie inwentaryzacji zabytków architektury i sztuki wraz z digitalizacją gromadzonych zasobów, prezentację zbiorów historycznych, artystycznych i archeologicznych w ramach ekspozycji stałych, organizowanie czasowych wystaw sztuki polskiej i europejskiej, spotkań i konferencji popularno-naukowych oraz  prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej.

Będąc instytucją zaufania publicznego, muzeum jest depozytariuszem pamięci o przeszłości i miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.

„Jesteśmy po to, by poznawać, chronić oraz przybliżać współczesnym i przekazać następnym pokoleniom dziedzictwo przeszłości Suchej Beskidzkiej oraz regionu a także kultury i sztuki polskiej. Nasza praca to służba na polu kształtowania człowieka świadomego swej tożsamości.”

MUZEUM PREZENTUJE

- dzieła sztuki - malarstwo, pamiątki, starodruki, ryciny, związane z historią zamku oraz Parafii suskiej z okresu od XVI - XVIII w., dokumenty, fotogramy pamiątki związane z historią Suchej Beskidzkiej, malarstwo nowożytne z kolekcji prywatnej (tzw. kolekcja habsburska), wystawę archeologiczną „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” z artefaktami pozyskanymi z dna zbiornika w Świnnej Porębie (obecne Jezioro Mucharskie) oraz skarbem ozdób z brązu, wystawę  z przejętych w 2017 roku zbiorów Marii i Emila Zegadłowiczów z Gorzenia Górnego  pt. „Miłość do człowieka – miłość do sztuki – miłość do natury, wystawę najstarszych fotografii z Suchej (1893). W dziale regionalnym mieszczącym się w "Domku Ogrodnika" (czynnym w sezonie) -  kolekcję etnograficzną obrazującą kulturę ludową mieszkańców Ziemi Suskiej - Górali Babiogórskich i Żywieckich.

GODZINY ZWIEDZANIA

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest udostępnione w następujących godzinach: 

 1. w sezonie turystycznym: od 1 maja do 30 września:
  wt. – sb. 8.00-16.00
  nd. 9.00 - 17.00
  W poniedziałki muzeum jest nieczynne.
 2. poza sezonem turystycznym od 1 października do 30 kwietnia
  wt. – sob. 9.00-16.00
  W niedziele i poniedziałki muzeum jest nieczynne.

Poza sezonem turystycznym istnieje również możliwość zwiedzania Działu Regionalnego muzeum w „Domku Ogrodnika” po zgłoszeniu wcześniejszej rezerwacji.

Ostatnie wejście zwiedzających następuje 40 minut przed zamknięcie ekspozycji.

W ramach muzeum działa Punkt Informacji Turystycznej ( Małopolski System Informacji Turystycznej), tel.  33 874 26 05 wew. 21  it@sucha-beskidzka.pl

 

Regulamin zwiedzania