Przejdź do stopki

Dopłaty do wymiany kotłów w 2017 roku

Treść

Po kilku miesiącach oczekiwania właściciele domów jednorodzinnych, którzy złożyli stosowne deklaracje mogą rozpocząć prace związane z wymianą pieców i modernizacją systemów grzewczych w ramach programu PONE, korzystając z dofinansowania w wysokości do 6 500 zł na wymianę pieców zasilanych ekogroszkiem lub biomasą oraz do 10 500 złotych do kotłów zasilanych gazem. Wprawdzie dofinansowanie w każdej chwili można było uzyskać ze środków Gminy, lecz w mniejszej wysokości, dlatego też w większości przypadków wstrzymywano się z wymianą pieca czekając na korzystniejsze warunki i dotacje zewnętrzne, które Gmina starała się pozyskać. 

Zainteresowanie mieszkańców wymianą pieców jest bardzo duże, w odpowiedzi na liczne apele władz miasta, w bieżący roku do Urzędu Miejskiego  wpłynęło kolejnych, ponad 300 ankiet i wniosków, w których mieszkańcy zadeklarowali uczestnictwo w najbliższych latach w różnych programach stwarzających możliwość uzyskania pomocy finansowej na wymianę starego pieca. Tylko do programu PONE realizowanego już w naszym mieście w poprzednich latach, wpłynęło 70 deklaracji mieszkańców, gotowych wymienić przestarzałe źródło ciepła na ekologiczne jeszcze w roku bieżącym, licząc jednocześnie na dotacje nie mniejsze niż w latach ubiegłych. Warto przypomnieć, że dotychczas na wymianę przestarzałych palenisk w latach 2014-2016 miasto pozyskało z WFOŚiGW w Krakowie kwotę ok 3 mln złotych. Z dotacji w tym czasie skorzystały niemal wszystkie wspólnoty mieszkaniowe i wielu właścicieli domów jednorodzinnych. Wygląda jednak na to, że w tym względzie lepiej już było, bowiem pula środków przeznaczona w tym roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotacje do pieców wystarczyła jedynie dla 33, spośród 81 małopolskich samorządów, które złożyły wnioski. Wniosek gminy Sucha Beskidzka  tym razem nie  został pozytywnie rozpatrzony, a dofinansowanie otrzymały głównie te samorządy, które z dotacji na wymianę pieców do tej pory nie korzystały.

        W tej sytuacji na wniosek Burmistrza Rada Miasta Sucha Beskidzka podczas sierpniowej sesji podjęła uchwałę o zaciągnięciu częściowo umarzalnej pożyczki w WFOŚiW, w wysokości 710 000 zł z przeznaczeniem na dotacje do wymiany kotłów grzewczych. „Problemu jakości powietrza nie da się rozwiązać jedynie poprzez medialny szum. Konieczne są konkretne działania, zaangażowanie i pomoc Państwa przy wymianie źródeł ciepła, gdyż mieszkańcy sami sobie z tym nie poradzą. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie, o dotacji jest trudniej niż w latach ubiegłych. Nam udało się przekonać wielu mieszkańców do wymiany pieców i teraz odmawiając im pomocy stalibyśmy się niewiarygodni. Stąd decyzja o zaciągnięciu preferencyjnej pożyczki na ten cel. Gdyby można było przewidzieć to, że rozpatrzenie naszego wniosku, który został złożony w lutym nastąpi tak późno to zrobilibyśmy to już dawno.  Mam świadomość, że czasu na wymianę pieca w tym roku pozostało niewiele, dlatego udzielając mieszkańcom dotacji staramy się maksymalnie uprościć procedury. Od 01 września pracownicy Urzędu Miejskiego odwiedzają w domach zainteresowanych wymianą pieca mieszkańców z gotowymi, podpisanymi przeze mnie umowami. Środków na dotację w tym roku nie zabraknie nawet dla tych, którzy nie złożyli jeszcze wniosku ale chcieliby zmienić już system ogrzewania”– mówi burmistrz Stanisław Lichosyt. 

Warto przypomnieć, że w przypadku korzystania z dotacji Gminy w ramach realizacji programu PONE, wszelkie koszty związane z wymianą pieca mogą być ponoszone po podpisaniu umowy z gminą.

        Drugi z zaplanowanych na lata 2017 - 2019 programów dotyczący wymiany niskosprawnych pieców węglowych na proekologiczne systemy grzewcze jest finansowany ze środków unijnych,  a dokładnie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach działania 4.4.2 pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza”. Z tego programu mieszkańcy miasta będą mogli otrzymać dofinansowanie na wymianę starego paleniska na piec gazowy lub opalany biomasą. Złożony na początku br. przez Burmistrza Miasta wniosek o środki unijne na ten cel pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny i miasto decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 roku otrzymało dotacje w kwocie 1 259 987 złotych na dopłaty do wymiany pieców węglowych na gazowe i biomasę. W ramach przeprowadzonego naboru, do Burmistrza Miasta wpłynęło około 100 deklaracji od mieszkańców miasta. Zaletą ww. programu jest wyższe dofinansowanie niż w przypadku PONE, ponieważ może wynosić do 8 000 złotych na piec, oraz dodatkowo środki na modernizację instalacji wewnętrznej C.O. w kwocie do 6 000  złotych.  Jest jednak warunek, który może w wielu przypadkach ograniczyć możliwość skorzystania z dotacji. Otóż w każdym budynku, w którym ma być zamontowany nowy piec przeprowadzane muszą być tzw. audyty energetyczne w celu sprawdzenia, czy nie występują zbyt duże straty ciepła. Jeśli takowe wykazała kontrola, to konieczne będzie poniesienie dodatkowych kosztów na docieplenie budynku. Koszty audytów energetycznych zostały pokryte przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. 

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, Radni przyjęli regulamin precyzujący zasady udzielania dotacji na wymianę starych kotłów na paliwa stałe w ramach RPO. Pozwoli to, po dostarczeniu przez Urząd Marszałkowski do Gminy wyników przeprowadzonych audytów, na podpisanie umów z osobami, które będą mogły przystąpić do planowanej modernizacji kotłowni gazowych i na biomasę oraz instalacji CO.

Warto pamiętać, że mieszkańcy, którzy pośpieszą się z wymianą pieca, będą mogli już od 1 stycznia 2018 roku uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości, zgodnie z przyjętą w lutym przez suski samorząd uchwałą dotyczącą przyznawania ulgi podatkowej na lata 2018 - 2022 właścicielom budynków mieszkalnych, którzy do ogrzewania swoich mieszkań stosują ekologiczne paliwa grzewcze.