Przejdź do stopki

Punkt Konsultacyjny

Treść

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień i przemocy domowej oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy domowej;
  • udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy;
  • motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego;
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez rozmowy podtrzymujące;
  • udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
  • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi sie rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Punkt Konsultacyjny współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym w Suchej Beskidzkiej.

Punkt jest czynny w każdy poniedziałek w godz. od 7:30 do 8:30 i od 14:30 do 15:30.

Porad udziela Pani Łucja Mikołajek-Pater - specjalista psychoterapii uzależnień (w trakcie procesu certyfikacji).