Przejdź do stopki

Oferta inwestycyjna

Treść

 INFORMACJA O TERENACH INWESTYCYJNYCH
UJĘTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SUCHA BESKIDZKA

 

8 maja 2020 r., podczas spotkania on-line zorganizowanego przez Krakowski Park Technologiczny, został oficjalnie zainaugurowany projekt „Standardy obsługi inwestora w Małopolsce”. Jego celem jest podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz przedsiębiorców zainteresowanych działalnością na terenie naszej gminy.

Projekt prowadzony będzie przez Województwo Małopolskie oraz Krakowski Park Technologiczny. Przystąpiło do niego 85 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Małopolski. Projekt zakłada  wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi przedsiębiorców na szczeblu samorządowym w oparciu o wzorce Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Najważniejszym efektem standaryzacji będzie lepsza, sprawniejsza i bardziej profesjonalna obsługa podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w gminie/ powiecie, przygotowanie szeroko rozumianej oferty inwestycyjnej, budowanie pozytywnego wizerunku lokalnego samorządu i promocja gmin/ powiatów jako miejsc do lokowania inwestycji. Efektem działań ma być wzrost przedsiębiorczości, napływ nowych inwestycji, a w rezultacie rozwój gospodarczy.

Wdrożone mają zostać rozwiązania i strategie ułatwiające przyjmowanie nowych inwestorów i ułatwiające zapoznanie się z przepisami, planami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami realizacji przedsięwzięć.

Działania są częścią szerszego projektu pn. „Wysokiej jakości usługi administracyjne”, realizowanego w całej Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miał on już swój pilotaż w województwie warmińsko-mazurskim. Wzięło w nim udział wówczas ponad 50 samorządów.

Szkolenia będą w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Pokaż ofertę inwestycyjną na większej mapie

''NAD WODOSPADEM''

UT o pow. ok. 0,5 ha - tereny usług turystycznych i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem dla komercyjnej bazy noclegowo-żywieniowej, urządzeń rekreacyjnych i urządzonej zieleni towarzyszącej - ul. Smolikówka. Własność: Gmina Sucha Beskidzka, osoby prywatne.

 

  


  ''STOK CHOLERNE''

UTn o pow. ok. 5,5 ha dł. ok. 400 m - tereny rekreacji i sportów zimowych z podstawowym przeznaczeniem dla stoków narciarskich, snowbordowych i saneczkowych z urządzeniami (kolej linowa, wyciągi) oraz urządzeniami usługowymi w rejonach dolnych stacji (lokale gastronomiczne, sanitarne i obsługi technicznej, parkingi) - ul. Spółdzielców. Własność: Gmina Sucha Beskidzka oraz osoby prywatne.


Istnieje możliwość lokowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych wykorzystywanych całorocznie, w szczególności wyciągu narciarskiego, toru saneczkowego oraz towarzyszącej infrastruktury.

 ''KUBASIAKI''

 UTn o pow. ok. 5,0 ha dł. stoku 940 m - tereny rekreacji i sportów zimowych z podstawowym przeznaczeniem dla stoków narciarskich, snowbordowych i saneczkowych z urządzeniami (kolej linowa, wyciągi) oraz urządzeniami usługowymi w rejonach dolnych stacji (lokale gastronomiczne, sanitarne i obsługi technicznej, parkingi) - ul. Zasypnica (os. Kubasiaki). Własność: Gmina Sucha Beskidzka.

Istnieje możliwość lokowania urządzeń sportowo-rekreacyjnych wykorzystywanych całorocznie, w szczególności stacji narciarskiej, toru saneczkowego oraz towarzyszącej infrastruktury gastronomiczno-hotelarskiej.

  ''POD PYTLEM''

 UT o pow. ok. 4,0 ha - tereny usług turystycznych i rekreacji z podst. przeznaczeniem dla komercyjnej bazy noclegowo - żywieniowej, urządzeń rekreacyjnych i urządzonej zieleni towarzyszącej - ul. Zasypnica. Własność: osoby prywatne.

 

 

 

 

  


png Pobierz ulotkę informacyjną o terenach inwestycyjnych


KONTAKT

Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

Tel. (033) 874-95-00
Fax (033) 874-95-32

Adres e-mail: info@sucha-beskidzka.pl
Strona www: www.sucha-beskidzka.pl