Przejdź do stopki

Miesięcznik Samorządowy "Ziemia Suska"

Treść

 
 
 
 
 
ADRES REDAKCJI:
ul. Mickiewicza 19
34 - 200 Sucha Beskidzka
tel. (33) 874 95 53
e-mail: ziemiasuska@sucha-beskidzka.pl
 
Redaktor Naczelny: LUCYNA STECZEK
 
 
Miesięcznik Samorządowy „Ziemia Suska” został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej w czerwcu 1995 roku. Od tego czasu ukazało się ponad 300 numerów czasopisma, które opisuje aktualne wydarzenia z życia naszego miasta oraz przypomina o jego historii.
 
Wydawcą „Ziemi Suskiej” jest Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej. Pismo od 2002 roku jest zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej z siedzibą w Krakowie. Egzemplarze obowiązkowe miesięcznika są regularnie wysyłane do 15 bibliotek krajowych. Skład graficzny gazety wykonuje artysta-grafik Maciej Hojda, natomiast druk realizuje Drukarnia Salezjańska w Krakowie.
 
Z redakcją współpracują: Referaty Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, instytucje kultury – Centrum Kultury i Filmu, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Biblioteka Suska im. dra Michała Żmigrodzkiego, szkoły podstawowe,ponadpodstawowe i wyższe z terenu miasta, Miejskie Przedszkole Samorządowe, Niepubliczne Przedszkole „Bajkowe Ranczo”, Straż Miejska, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, ZUS, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, kluby i stowarzyszenia sportowe, Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. W każdym numerze „Ziemi Suskiej” znajdują się artykuły o następujących treściach:
  1. Wiadomości z Ratusza: sesje Rady Miejskiej, informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym, inwestycje,
  2. Informacje z miasta,
  3. Wydarzenia o charakterze społecznym: wiadomości kulturalne, historyczne, edukacja, sport, gospodarka, reklama itp.
Miesięcznik informuje mieszkańców miasta przede wszystkim o działalności Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i jednostek organizacyjnych gminy. Pozostałe informacje związane są z najważniejszymi wydarzeniami w życiu Suchej Beskidzkiej, a także z promocją naszego miasta.

 

 

 

 

 
 
 
Zasady publikacji reklam w Miesięczniku Samorządowym „Ziemia Suska”:
 
  1. reklama w rozumieniu Redakcji Miesięcznika Samorządowego „Ziemia Suska” jest to dowolna forma graficzna lub tekstowa, zawierająca ofertę kupna, sprzedaży, wykonania usługi lub innego typu informację, której celem jest promocja i wyróżnienie usług danej firmy lub instytucji,
  2. redakcja przyjmuje gotowe projekty reklamy w plikach .JPG, .CDR lub .PDF, dostarczone drogą mailową, na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych, w terminie ustalonym przez redakcję oraz po wcześniejszym złożeniu zamówienia,
  3. reklamy muszą być oznaczone w sposób niebudzący wątpliwości, że nie stanowią one materiału redakcyjnego.

 
 

Cennik reklam w Miesięczniku Samorządowym „Ziemia Suska”

okładka (kolor): 0,85 zł (netto) + 23% VAT  za 1 cm2 
okładka wewnętrzna (kolor): 0,75 zł (netto) + 23% VAT (0,80 zł brutto) za 1 cm2
strona wewnętrzna (czarno-biała): 0,60 zł (netto) + 23% VAT (0,61 zł brutto) za 1 cm2

Minimalna wielkość zamawianego modułu reklamowego wynosi 50 cm² (10 x 5 cm)

Rabaty powierzchniowe:

1. Okładka  (kolor)                                          
            Reklama ¼ strony                                    110,00 zł netto + Vat
            Reklama ½ strony                                    185,00 zł netto + Vat
            Reklama cała strona                                310,00 zł netto + Vat
2. Wewnętrzna strona okładki (kolor)           
            Reklama ¼ strony                                    100,00 z netto + Vat
            Reklama ½ strony                                    165,00 zł netto + Vat
            Reklama cała strona                                275,00 zł netto + Vat
3. Wewnątrz numeru (czarno-biała)               
            Reklama ¼ strony                                    70,00 zł netto + Vat
            Reklama ½ strony                                    125,00 zł netto + Vat
            Reklama cała strona                                215,00 zł netto + Vat
Rabaty ilościowe:
            Przy zamówieniach 2 do 4 edycji rabat w wysokości 20%.
            Przy zamówieniach 5 i więcej edycji rabat w wysokości 30%.
 

 
 
Reklama lub ogłoszenie mogą nie zostać wyemitowane z przyczyn technicznych lub braku miejsca. W takim przypadku emisja reklamy lub ogłoszenia zostanie przesunięta na następny numer w uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń oraz może odmówić publikacji bez podania przyczyny. Forma i treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń muszą być zgodne z przepisami ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 1984 r., nr 5, poz. 24) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.