Przejdź do stopki

Wykaz stowarzyszeń

Treść

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SUCHA BESKIDZKA
 

1. APURE Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionu
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 84
www.apureregionyeuropy.com
e-mail: regionyeuropy@poczta.onet.pl

2.  Beskidzki Klub Karate 
os. Na Stawach 6/24
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 607 610 161
e-mail: piotr.michulec@seido.org.pl

3. Fundacja Czysta Karta
ul. Mickiewicza 54A/2C
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 579 955 303
www.czysta-karta.pl

4. Fundacja Domus Artis
ul. Zasypnicka 22
34-200 Sucha Beskidzka

5. Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój 
ul. Spółdzielców 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 84
www.fundacja.monttis.com.pl
e-mail: biuro@fundacja.monttis.com.pl

6. Fundacja Impact Plus
ul. Mickiewicza 54A
34-200 Sucha Beskidzka  

7. Fundacja Mieszkańców Aktywnych Audeo Actio
ul. Mickiewicza 54A/2C
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 781 287 044

8. Fundacja „Nowy Pęd”
ul. Rynek 15
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: kontakt@nowy-ped.pl

9.  Klub Honorowych Dawców Krwi
Polskiego Czerwonego Krzyża „Nadzieja”
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka

10. Klub Sportowy SportUp
ul. Nad Stawami 14B
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: karolmiskowiec@gmail.com

11. Koło Pszczelarzy Powiatu Suskiego „Mioduszyna”
ul. Górska 20
34-200 Sucha Beskidzka
www.mioduszyna.pl

12. Korgorusz
ul. Szpitalna 8B/3
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: stowarzyszenie.korgorusz@gmail.com

13. Kółko Rolnicze Sucha  - Role 
ul. Za Wodą 19
34-200 Sucha Beskidzka

14. Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowy 
ul. Makowska 40 
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: grzegorzhudziak@op.pl

15. Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski” 
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 691 760 728
e-mail: lts_zamek@op.pl

16. Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” 
ul. Mickiewicza (Stadion Sportowy)
34-200 Sucha Beskidzka
www.mksbabiagora.pl
e-mail: zarzad@mksbabiagora.pl

17. Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Błądzonka 
ul. Błądzonka 41 
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 694 662 693
e-mail: ospbladzonka@gmail.com

18. Ochotnicza Straż Pożarna Sucha Beskidzka Miasto 
ul. Rynek 16
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 28 43
e-mail: ospsuchabeskidzkamiasto@gmail.com

19. Ogólnopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Oddział „Podbeskidzie” 
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 18 30

20. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
os. Beskidzkie 14 
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 25 68
e-mail: suscyemeryci@gmail.com

21. Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski Koło Powiatowe
ul. Płk. T.Semika 1
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: elba1312@gmail.com

22. Polski Związek Wędkarski – Koło Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 38
34-200 Sucha Beskidzka
www.pzw.org.pl/suchabeskidzka/

23. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemi Babiogórskiej” im. prof. W. Goetla
ul. Mickiewicza 38
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 36 70
www.sucha-beskidzka.pttk.pl
e-mail: biuro@sucha-beskidzka.pttk.pl

24. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka
www.sport.powiatsuski.pl
e-mail: sport@powiatsuski.pl

25. Stowarzyszenie Pszczelarzy „Jodła”
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

26. Stowarzyszenie „Meloarte”
ul. Błądzonka 34
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: stowarzyszeniemeloarte@gmail.com

27. Stowarzyszenie „Dla Natury 2000”
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka 

28. Stowarzyszenie „Przyjaciół Miast Partnerskich”
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

29. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju”
ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 11 03
www.funduszemalopolska.pl
e-mail: sekretariat@centrump-sucha.pl

30. Stowarzyszenie „Suscy Seniorzy”
ul. Handlowa 2
34-200 Sucha Beskidzka

31. Stowarzyszenie Collegium Iuvenum
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka

32. Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Mickiewicza 19 
34-200 Sucha Beskidzka

33. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich
ul. Mickiewicza 19
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 665 053 572
www.sgb.org.pl
e-mail: info@sgb.org.pl

34. Stowarzyszenie Inicjatywa Beskidzka
ul. Role 199
34-200 Sucha Beskidzka

35. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”
ul. Mickiewicza 175
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 4172 oraz 667 609 609
www.lgdpodbabiogorze.pl
e-mail: podbabiogorze@op.pl

36. Stowarzyszenie Miłośników Regionu Suskiego „Skarbiec Suski”
ul. Błądzonka 118 
34-200 Sucha Beskidzka

37. Stowarzyszenie Narodu Cygańskiego ART LOVARA
ul. Zasypnica 27 
34-200 Sucha Beskidzka

38. Stowarzyszenie Ogrodowe „Jasień”
os. Na Stawach 8/45
34-200 Sucha Beskidzka

39. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – Psychoterapia i Leczenie Uzależnień
ul. Handlowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 508 116 835
www.pomocnadlon-krakow.pl
e-mail: stowarzyszenie@pomocnadlon-krakow.pl

40. Stowarzyszenie Zintegrowani - Niepokonani
ul. Rynek 15
34-200 Sucha Beskidzka

41. SKL Sucha Beskidzka
ul. Płk. T.Semika 2
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: lekkoatletyka@interia.pl

42. Suskie Stowarzyszenie Kobiet „Samopomoc” 
ul. Za Wodą 19
34-200 Sucha Beskidzka

43. Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej 
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

44. Uczniowski Klub Sportowy „Dziadki”
ul. Słoneczna 32
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: siatkowka@dziadki.pl

45. Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” 
os. Beskidzkie 11/25 
34-200 Sucha Beskidzka
e-mail: gladiator.suchabesk@interia.pl

46. Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” 
ul. Płk. T. Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 668 803 392
www.uks-jasien.pl
e-mail: lukasz.miklusiak@interia.pl

47. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
ul. Płk. T. Semika 3
34-200 Sucha Beskidzka

48. Związek Harcerstwa Polskiego – Komenda Chorągwi Krakowskiej
Hufiec Ziemi Wadowickiej
2 Szczep Drużyn Harcerskich „Horyzont”
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 602 653 116

49. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejsko-Gminnego 
os. Beskidzkie 14
34-200 Sucha Beskidzka