Przejdź do stopki

DEFINICJA

Treść

DEFINICJA

Co to jest przemoc ?

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powoduje cierpienie i szkody.

Przemoc w rodzinie jest procesem. Osobie doznającej przemocy nie jest łatwo jednoznacznie stwierdzić, kiedy "to się zaczęło". A zaczyna się od drobnych uszczypliwości, bagatelizowania potrzeb i opinii partnera/małżonka, złośliwego krytykowania i wyśmiewania – najpierw bez świadków, a później także w obecności innych osób, stopniowego ograniczania kontaktów z innymi ludźmi, incydentów agresji fizycznej, a kończyć się może na wyzwiskach, poniżaniu i brutalnej przemocy.

O przemocy mówimy wówczas, gdy zostaną spełnione cztery warunki:

 

1. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania.

Zachowania przemocowe służą w uzyskaniu różnych rzeczy, np. posłuszeństwa – ktoś sądzi, że wie, co jest dobre dla drugiej osoby lub daje sobie prawo do decydowania w jej imieniu. Jest przy tym „święcie” przekonany, że ta druga osoba powinna mu się „bezwzględnie” podporządkować i zaspokoić jego „jedynie słuszne” życzenia. Mając, w swoim pojęciu, najlepsze intencje, chce spowodować, by było tak, jak on chce. Nieważne jest tu stanowisko drugiej osoby, jej zdanie, chęci i potrzeby – ma być tak, jak on sobie życzy i „to już”, „natychmiast”, „bez dyskusji”.

2. Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą.

Jest silniejsza fizycznie, psychicznie, materialnie, zawodowo, społecznie i w wymiarze tej przewagi oddziałuje na osobę słabszą po to, by zmusić ją do podporządkowania się swoim życzeniom.

3. Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej.

Jedna osoba daje sobie prawo, by drugą uderzyć, obrazić, skrytykować, zabrać coś, nie dać, ukarać. Nie liczy się z jej potrzebami, życzeniami, protestami, uczuciami. Traktuje daną osobę jak przedmiot – pozbawiony praw.

4. W wyniku powyższej sekwencji zdarzeń osoba, wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia oraz szkód fizycznych i psychicznych.

Szkody mogą być wymierne albo nie, widoczne lub niedostrzegalne, natychmiastowe lub odroczone w czasie.

Stanowisko pracy realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w MOPS Sucha Beskidzka :

 Joanna Stokłosa  pracownik socjalny - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego tel. 33 874 95 57