Przejdź do stopki

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Treść

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby prywatne lub instytucje;
  • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco-motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego;
  • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego;
  • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi stałą współpracę z Poradnią ds. uzależnień, lekarzem psychiatrą, psychologiem, Sądem Rejonowym i Policją.

Pliki

Wniosek.docx 17.18 KB
Załącznik do wniosku.docx 17.06 KB