Przejdź do stopki

Wykaz niskoemisyjnych kotłów na paliwa stałe dopuszczonych do montażu w ramach realizacji projektów

Treść

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi listę niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe, na której zamieszczone są urządzenia grzewcze - kotły i ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (kopalne lub biomasę), które spełniają wymagania ekoprojektu.

W ramach programów dofinansowania nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe