Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich

Treść

Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich

 ul. Rynek 2, 34-300 Żywiec,
tel. (33) 475 42 03

www.koalicja.zywiec.pl
e-mail: kmzg@zywiec.pl

Zarząd Stowarzyszenia:
Antoni Szlagor – Prezes Zarządu
Marek Fryźlewicz – Zastępca Prezesa
Stanisław Lichosyt- Sekretarz
Marek Regel - Skarbnik
Mieczysław Obtułowicz – Członek Zarządu

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
Edyta Kwapich
Czesław Nowak
Piotr Madejski

Cele Stowarzyszenia:

 1.  Promowanie regionów górskich, kultury, produktów i usług pochodzących z tych regionów.
 2. Wspieranie rozwoju regionów górskich, a w szczególności ich infrastruktury.
 3. Wspieranie członków Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Inicjowanie różnego rodzaju badań rynkowych.
 2. Organizowanie szkoleń.
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 4. Organizowanie wystaw i targów produktów regionalnych.
 5. Organizowanie kampanii reklamowych i edukacyjnych związanych z realizacją Zelów stowarzyszenia.
 6. Nadawanie godeł promocyjnych, wyróżnień dla przedsiębiorców i samorządów terytorialnych.
 7. Zabieganie o dodatkowe środki finansowe (w tym środki unijne) na działalność stowarzyszenia.
 8. Występowanie do władz ustawodawczych z odpowiednimi inicjatywami zmiany stosowanych regulacji prawnych. 

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek wspierający 29 kwietnia 2008 roku - Uchwała Rady Miejskiej Nr XIX/127/08. Składka wynosi obecnie 100 zł miesięcznie. Gminę w Stowarzyszeniu reprezentuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.