Przejdź do stopki

RFN - Referat Finansowy

Treść

KIEROWNIK:
mgr Halina Kozioł - Skarbnik Gminy

TELEFON:
(33) 874-95-15

LOKALIZACJA:
parter, pok. 5

E-MAIL: 
adres główny:
finanse@sucha-beskidzka.pl

Halina Francuz
francuz@sucha-beskidzka.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:
  • Budżet gminy i jego zmiany, prowadzenie księgowości  i ewidencji finansowej oraz sprawozdawczości  budżetowej.
  • Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy.
  • Wymiar podatków i opłat lokalnych, ewidencja księgowa oraz windykacja .
  • Obsługa kasowa budżetu i jednostek organizacyjnych gminy.
  • Nadzoru nad opracowywaniem i realizacją planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych wykonujących budżet gminy,
  • Prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji
  • Prowadzenie spraw związanych z obsługą bankową budżetu gminy
  • Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz Izbą i Urzędami Skarbowymi,
  • Kontrola wewnętrzna