Przejdź do stopki

Andrzej Szczepkowski

Treść


ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI urodził się w 1923 roku w Suchej. Jego ojciec – Wincenty Szczepkowski – był naczelnikiem stacji kolejowej.  Po dzieciństwie spędzonym w Suchej, Andrzej Szczepkowski przeniósł się do Krakowa i czasowo do Lwowa. W 1945 roku ukończył Studium Teatralne przy Teatrze Starym w Krakowie.
Był wybitnym aktorem filmowym i teatralnym, reżyserem teatralnym, a także cenionym pedagogiem. Jako aktor był związany z teatrami w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie.  Zagrał również w wielu filmach fabularnych i serialach (np. „Wojna domowa” Jerzego Gruzy, „Pan Wołodyjowski” Jerzego Hoffmana, „Wesele” Andrzeja Wajdy, „Noce i dnie” Jerzego Antczaka). Wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej  w Warszawie oraz był prodziekanem Wydziału Aktorskiego tej uczelni. Pełnił również funkcję prezesa Związku Artystów Scen Polskich, a także stał na czele Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. Podczas stanu wojennego był jednym z inicjatorów aktorskiego bojkotu reżimowych mediów.
W latach 1989–1991 sprawował mandat senatora I kadencji Senatu. Został wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego.
Zmarł w 1997 r. w Warszawie. Imię Andrzeja Szczepkowskiego nosi ulica w centrum Suchej Beskidzkiej.


Na podstawie: Śladami sławnych suszan, z serii: Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej, wyd. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej.