Przejdź do stopki

Centrum Kultury i Filmu

Treść

DYREKTOR
Grzegorz Wysmołek

LOKALIZACJA:
34-200 Sucha Beskidzka,
ul. Mickiewicza 27


KONTAKT

tel. 515 134 720
tel. (33) 81 20 888
e-mail: mok@zameksuski.pl
strona internetowa: https://ckifsucha.pl/

Centrum Kultury i Filmu prowadzi działalność kulturalną polegającą m.in.: na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

 • rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
 • przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
 • kształtowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i folkloru,
 • edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki

Zadania w zakresie działalności kulturalnej Centrum Kultury i Filmu realizuje poprzez:

 • organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,
 • inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 • podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
 • działalność edukacyjno-metodyczną,
 • organizowanie wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 • inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców Gminy.