Przejdź do stopki

Numeracja budynków

Treść

Gdzie załatwić
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19

Biuro Obsługi Mieszkańców
Biuro Obsługi Mieszkańców
parter: pokój nr 7
tel: 874 95 00
lub
Referat Gospodarki Nieruchomościami
I piętro pokój. Nr 28
nr telefonu (0-33) 874-95-38 , 874 95 39

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna

art. 47a, pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.725 z późniejszymi zmianami)


Wymagane dokumenty

 

  • wniosek o nadanie numeru na budynek,
  • mapa z inwentaryzacji przedmiotowego budynku
  • potwierdzenie przyjęcia obiektu budowlanego do użytku wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suchej Beskidzkiej

Termin odpowiedzi
  30dni.

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Uwagi
W przypadku wcześniejszej rezerwacji numeru należy zaznaczyć we wniosku rezerwowany numer.

Do pobrania
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego