Przejdź do stopki

RRM - Referat Rozwoju Miasta

Treść

KIEROWNIK:
mgr inż. Rafał Adamek

TELEFON:
(33) 874-95-40
(33) 874-95-41,
(33) 874-95-43

LOKALIZACJA:
I piętro pok. 30, 31

E-MAIL:
adres główny:
inwestycje@sucha-beskidzka.pl

Rafał Adamek
adamek@sucha-beskidzka.pl

Maria Starzak

Planowanie przestrzenne:
- wypisy i wyrysy  z mpzp
- zaświadczenia o położeniu działki w mpzp
- zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu z mpzp
- zaświadczenia o rewitalizacji
- opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości,
- nadzór nad realizacją ustaleń mpzp

e-mail:starzak@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-41

Aleksandra Myśliwiec

- koordynacja i kontrola prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych,
- zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych,
- wydawanie decyzji w zakresie naliczenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
- oznakowanie pionowe i poziome dróg,
- prowadzenie zadań związanych z budową i  remontami infrastruktury drogowej,
- przygotowanie wniosków oraz rozliczeń związanych z pozyskaniem środków na drogi rolnicze,
-prowadzenie spraw w zakresie oceny wniosków mieszkańców w ramach inicjatywy lokalnej,
- wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych,
-prowadzenie spraw związanych z przejazdami kolejowo-drogowymi zlokalizowanymi w ciągu dróg gminnych

 e-mail: amysliwiec@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-43

Grażyna Jopek
- prowadzenie procesów inwestycyjnych realizacyjnych przez Gminę
- przygotowanie wniosków, sprawozdań oraz rozliczeń związanych z pozyskanymi środkami finansowymi ze źródeł zewnętrznych
- zadania w zakresie zapewnienia dostawy energii elektrycznej do obiektów gminnych,
- prowadzenie oraz koordynacja działań związanych z budową oraz remontami gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz budynków oświatowych,
- prowadzenie zadań związanych z rozbudową gminnej infrastruktury sportowej

e-mail: gjopek@sucha-beskidzka.pl
tel. (33) 874-95-41

mgr Grzegorz Myszura
myszura@sucha-beskidzka.pl

 

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:
  • Inwestycje miejskie
  • planowanie przestrzenne 
  • sprawy dotyczące drogownictwa