Przejdź do stopki

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Treść

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Gdzie załatwić :
Urząd Miasta Sucha Beskidzka
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Nieruchomościami
I piętro, pokój nr 28
nr telefonu (33) 874-95-38 , (33) 874 95 39

Godziny przyjęć:

poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30

czwartek : 9:00 - 17:00

piątek: 7:30 - 15:30


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr XXII / 206 / 04 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, w budownictwie komunalnym, położonych na osiedlach Na Stawach, Beskidzkim i ul. Mickiewicza 17.Wymagane dokumenty:

  • wniosek o sprzedaż lokalu,
  • oświadczenie najemcy o pokryciu kosztów wyceny zgodnie z § 6 ww. uchwały Rady Miejskiej,
  • kserokopia decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego,
  • wniosek o ewentualne zastosowanie bonifikaty od ceny rynkowej lokalu.

Opłaty:
Czynności zwolnione z opłaty skarbowej.

Termin odpowiedzi:

  1. po złożeniu wniosku o wykup lokalu na koszt nabywcy zostaje zlecona wycena,
  2. po ustaleniu wartości mieszkania, Radzie Miasta Sucha Beskidzka przedłożony zostaje projekt uchwały w sprawie zgody na sprzedaż mieszkania oraz wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty,
  3. po uzyskaniu zgody Rady Miasta na sprzedaż lokalu do publicznej wiadomości na okres 6 miesięcy podany jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,
  4. jeżeli w wyżej podanym terminie nie zostanie wykonane prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości, następuje spisanie protokołu uzgodnień i zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Termin załatwienia sprawy to około 4 miesięcy od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Sprzedaż lokali następuje wyłącznie na rzecz dotychczasowych najemców