Przejdź do stopki

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"

Treść

Stowarzyszenie "Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju"

34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 175
tel. (33) 874 11 03 fax (33) 874 12 85

www.owpsucha.iap.pl
e-mail: owpsucha@iap.pl

 Gminy Członkowskie:
Sucha Beskidzka
Maków Podhalański
Stryszawa
Zawoja
Bystra - Sidzina
Miasto Jordanów
Gmina Jordanów
Zembrzyce
Budzów

Zarząd Stowarzyszenia:

 • Prezes
  Ryszard Janiszewski
 • Członkowie
  Stanisław Żywczak
  Halina Zielonka
 • Komisja Rewizyjna:
  Stanisław Pudo - Przewodniczący
  Stanisław Lichosyt - Członek
  Jan Najdek - Członek

Cele Stowarzyszenia:

 • Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz procesów przekształceń własnościowych.
 • Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie wspomagania przedsiębiorczości i ograniczenia bezrobocia.
 • Wspieranie restrukturyzacji przemysłu i rynku pracy w regionie.
 • Inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania niewykorzystanych obiektów gospodarczych.
 • Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki w regionie.
 • Promocja regionu w kraju i za granica.
 • Inspirowanie działań na rzecz racjonalnego kształtowania i ochrony środowiska naturalnego człowieka.
 • Inspirowanie współpracy osób i instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
 • Inspirowanie działań i współpraca w zakresie opracowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego regionu.
 • Wspomaganie transferu technologii i innowacji do przedsiębiorstw w regionie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem.
 • Tworzenie systemu edukacji społecznej ukierunkowanej na rozwój gospodarczy.
 • Organizowanie i prowadzenie systemu gromadzenia i dystrybucji informacji dla potrzeb restrukturyzacji i współpracy gospodarczej z innymi regionami w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie doradztwa dla osób fizycznych i prawnych, wykonywanie opinii, ekspertyz i projektów.
 • Udostępnianie małym przedsiębiorstwom przystosowanych powierzchni produkcyjno-usługowych oraz wsparcia kapitałowego i koncepcyjnego.
 • Rozwijanie systemu finansowego wsparcia przedsiębiorczości poprzez prowadzenie funduszy pożyczkowych, funduszy poręczeń kredytowych, funduszy inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla ludności.
 • Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie przygotowania i realizacji programów pomocowych krajowych i zagranicznych oraz poprzez współpracę w montażu środków finansowych.
 • Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych.
 • Objęcie fachowym doradztwem, szkoleniem i wsparciem kapitałowym osób zwolnionych w wyniku procesów restrukturyzacji gospodarski regionu.
 • Udział w przedsięwzięciach marketingowych dotyczących potencjału gospodarczego i turystycznego regionu.
 • Przygotowanie i realizacja strategii rozwojowych, programów rozwojowych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych.
 • Angażowanie instytucji regionalnych, firm i osób fizycznych we współpracę i współdziałanie na rzecz rozwoju drobnej przedsiębiorczości.

Gmina przystąpiła do Stowarzyszenia jako członek rzeczywisty 15 listopada 1994 r.- Uchwała Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr V/48/94. Gminy w Stowarzyszeniu reprezentuje Pan Stanisław Lichosyt - Burmistrz Miasta. Składka wynosi 0,10 zł rocznie od mieszkańca.