Przejdź do stopki

OSP Błądzonka

Treść

 Historia powstania i działalności OSP Sucha Beskidzka-Błądzonka

 
W 1925 roku, na wzór istniejących jednostek w Suchej i Makowie Podhalańskim powołano do działalności na osiedlu Błądzonka Ochotniczą Straż Pożarną. Do najaktywniejszych strażaków w tamtych latach należeli: Antoni Kysiak - Kierownik Szkoły, Franciszek Żmija, Paweł Chowaniec, Czesław Hejny i Andrzej Chudyba.            
Niestety nie zachowały się z tamtego okresu żadne dokumenty, zaginione w trakcie zawieruchy II Wojny Światowej, jedynym potwierdzeniem powołania i działalności Jednostki OSP , oprócz przekazów ustnych, jest Kronika Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 na ul. Błądzonka, w której natrafiono na taki oto zapis „ W roku 1933, za pozwoleniem władz szkolnych, wybudowano na podwórzu szkolnym Remizę Strażacką ”.    
 
02 marca 1958 roku, w prywatnym domu p. Józefa Kurka w osiedlu Knapiki, odbyło się zebranie środowiskowe najbardziej aktywnych  mieszkańców Błądzonki. Na tym zebraniu reaktywowano działalność Jednostki OSP Błądzonka, wówczas to akces wstąpienia w szeregi Straży Pożarnej zgłosiło 25-ciu ochotników, którzy stali się jej  członkami. 
Podczas zebrania założycielskiego wybrany został  Zarząd OSP w składzie:   
Prezes Honorowy –  Zygmunt Stoch - Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
Komendant – Bolesław Hulbój
Z-ca Komendanta Andrzej Hudyba
Skarbnik – Michał Balcer
Sekretarz – Józef Kurek
Gospodarz – Józef Bańdura
Członkowie Zarządu - Jan Kanty Lenart/Franciszek Paleczny/Władysław Kyś / Stanisław Gryga.  
W tym samym roku , została wybudowana  drewniana Remiza na działce, w osiedlu Pykówka , przekazanej przez p. Józefa Bańdurę, strażacy przy budowie pracowali społecznie, a także przekazali materiały budowlane, szczególnie drewno.  Poświęcenie Remizy nastąpiło podczas Uroczystości Dożynkowych we wrześniu 1958 r. Pierwszymi sponsorami Jednostki OSP Błądzonka była Kolejowa Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej, która nieodpłatnie przekazała :  8 kombinezonów  ochronnych, 6  odcinków  węża tłocznego ( parcianego ) W-52, 2 sikawki ręczne  4-ro kołowe ( jedna dwu-tłokowa) oraz syrenę elektryczną. 
Pierwszym pojazdem strażackim był zaprzęg konny, który udostępniali Członkowie OSP.
Remiza służyła nie tylko strażakom, odbywały się w niej zebrania Koła Gospodyń Wiejskich, różnego rodzaju szkolenia mieszkańców osiedla Błądzonka oraz Festyny Ludowe z których dochód przeznaczony był na działalność organizacyjno – ratowniczą Jednostki OSP.      

W 1963 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła I miejsce w Zawodach Sportowo Pożarniczych w województwie krakowskim. Z biegiem czasu Jednostka OSP wzbogacała się o nowocześniejszy sprzęt przeciw-pożarowy, w 1964 r. zakupiono samochód Dodge z zamontowaną motopompą. W 1968 r. zastąpił go samochód ciężarowy GAS-51 zakupiony od Jednostki Wojskowej. 
W 1973 r. podjęto decyzję o budowie Domu Strażaka z prawdziwego zdarzenia,  za fundusze zgromadzone od ofiarodawców zakupiono w osiedlu Lenartówka 14-to arową działkę. Przy dużej pomocy  Władz Lokalnych i w czynie społecznym mieszkańców Strażnica została zbudowana i oddana do użytku w 1976 r. budynek Remizy składał się z dwóch boksów garażowych  oraz sali widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym. W tym samym roku posiadany sam. GAS 51 zamieniono na podobny, lecz nowszy i w lepszym stanie technicznym,

w 1982 r. Jednostka OSP otrzymała na wyposażenie samochód  Żuk GLM, a w 1989 samochód Star 266 GBA, który w 2006 r. został karosowany (nowa nadbudowa pożarnicza) za kwotę 120 tys. złotych. W 1995 r. decyzją Komendanta Głównego PSP Jednostka OSP Sucha Beskidzka-Błądzonka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  
W 1998 r. podczas Uroczystości z okazji 40-lecia działalności  Jednostka OSP została odznaczona Brązowym Medalem  „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”. 
Z biegiem upływającego czasu, dzięki pomocy i przychylności Władz Gminy oraz Państwowej Straży Pożarnej pozyskiwano nowy sprzęt p-poż. oraz inne wyposażenie potrzebne do dalszej działalności. W latach 2007 -2008 budynek Remizy został gruntownie odnowiony.
 
W 2008 r. Jednostka OSP obchodziła 50-lecie reaktywacji , podczas tej uroczystości  została uhonorowana Srebrnym Medalem „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
 
W 2009 r. wycofano z gotowości bojowej sam. Żuk GLM, a pozyskano  decyzją Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP sam. GLM marki Mercedes Benz 290GD (rocznik 1993).           
Przez cały czas swojego istnienia, Jednostka OSP Błądzonka czynnie i aktywnie uczestniczyła w akcjach ratowniczych na terenie powiatu suskiego a także w sąsiednich województwach.  Najbardziej aktywni strażacy w tym okresie to: dh Andrzej Chowaniec / dh Józef Bańdura / dh Adam Pyka / dh Ludwik Steczek / dh Edward Bańdura / dh Kazimierz Starowicz i inni. 
Do najważniejszych akcji ratowniczych należały: dwukrotne gaszenie pożaru domu p. W. Danka na Błądzonce   ( 1960r. ), gaszenie pożaru lasów koło Olkusza i Raciborza ( 1992 r. ), powódź na Błądzonce ( 1999 r. ), powódź w Makowie Podhalańskim ( 2001 r. ), powódź w Suchej Beskidzkiej ( 2005 r. ), gaszenie bardzo dużego pożaru 5-ciu budynków przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej ( 2010 r.), trzy fale powodziowe ( maj, czerwiec, wrzesień ) na terenie miasta Sucha Beskidzka ( 2010 r. ). 
Od 2001 r. w budynku Remizy OSP działa świetlica-siłownia, która sukcesywnie jest wyposażana w nowy sprzęt sportowy, dzięki przychylności Władz Gminy w Suchej Beskidzkiej. 
         
Obecnie Jednostka OSP na swoim wyposażeniu posiada: sam. ratowniczo-gaśniczy iveco eurocargo ML150E32, sam. terenowy  Mercedes GLM, motopompy: 1 szlamowa i 2 pływające typu Niagara, agregat prądotwórczy, 3 pilarki spalinowe, 4 aparaty oddechowe typu Fenzy, zestaw do ratownictwa medycznego OSP R1, drabinę D-10, system selektywnego alarmowania GSM strażaków-ratowników.
 
Obecna liczba członków czynnych: 33; MDP – chłopcy 12; dziewczęta 10; Honorowi: 6; Wspierający: 6  
 
Aktualny skład Zarządu OSP Sucha Beskidzka – Błądzonka: 
  • Prezes Zarządu OSP – dh Dominik Lipka
  • Naczelnik – dh Krzysztof Gołuszka
  • Wiceprezes Zarządu OSP – dh Szymon Stalmach
  • Skarbnik Zarządu OSP – dh Andrzej Wróbel
  • Z-ca Naczelnika – dh Marcin Lasek
  • Sekretarz Zarządu OSP – dh Maciej Pyka
  • Gospodarz OSP – dh Grzegorz Knapczyk
 
adres naszej strony internetowej> www.bladzonka.strazacy.pl<               
 

Nowy dach na remizie strażackiej OSP Sucha Beskidzka -  Błądzonka

                                                                                                                         

Zakończone zostały prace polegające na remoncie dachu na budynku remizy strażackiej OSP Sucha Beskidzka Błądzonka. Były one realizowane dzięki pozyskaniu przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”.

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe, remont i konserwację więźby oraz ocieplenie stropodachu. Wykonawcą robót była Firma JULKAR - Kompleksowe Usługi Budowlane Agnieszka Chromy z Bieńkówki, a realizatorem OSP Sucha Beskidzka – Błądzonka.  Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa w budynku oraz polepszanie estetyki i funkcjonalności remizy.  Koszt zadania wyniósł 92.198,04 zł w tym, z budżetu gminy Sucha Beskidzka – kwota: 64.198,04 zł, a z budżetu Województwa Małopolskiego - kwota: 28.000 zł. 

Dach remizy przed remontem


Dach remizy po remoncie:


 

Zdjęcia