Przejdź do stopki

USC - Urząd Stanu Cywilnego

Treść

USC – Urząd Stanu Cywilnego

KIEROWNIK

mgr Edyta Pyka

 • Sprawy organizacyjne referatu
 • Rejestracja urodzeń (w tym rejestracja elektronicznych zgłoszeń urodzenia https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka)
 • Rejestracja małżeństw
 • Rejestracja zgonów
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 • Organizowanie jubileuszy 50 -lecia pożycia małżeńskiego i 100 -lecia urodzin
 • Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Orzekanie w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

 

TELEFON: 33 874 95 20

LOKALIZACJA: Parter, biuro nr 9

E-MAIL: adres główny: usc@sucha-beskidzka.pl

E-MAIL: epyka@sucha-beskidzka.pl

 

PRACOWNICY

mgr Maciej Hyciek

 • Rejestracja urodzeń (w tym rejestracja elektronicznych zgłoszeń urodzenia https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka)
 • Rejestracja małżeństw
 • Rejestracja zgonów
 • Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 • Organizowanie jubileuszy 50 -lecia pożycia małżeńskiego i 100 -lecia urodzin
 • Transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym, o możliwości zawarcia małżeństwa za granicą, stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Orzekanie w sprawie zmiany imienia i nazwiska.

E-MAIL: adres główny: usc@sucha-beskidzka.pl

E-MAIL: mhyciek@sucha-beskidzka.pl

TELEFON: 33 874 95 19 / 33 874 95 20

Lokalizacja: parter, biuro nr 9

 

mgr Małgorzata Spyrczyńska

 • ewidencja ludności
 • sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych
 • nadawanie nr PESEL
 • prowadzenie postępowań w sprawach meldunkowych
 • kwalifikacja wojskowa
 • prowadzenie rejestru wyborców

E-MAIL: adres główny: ewidencja@sucha-beskidzka.pl

E-MAIL: mspyrczynska@sucha-beskidzka.pl

TELEFON: 33 874 95 18

LOKALIZAJA: parter, biuro nr 8

 

Godziny otwarcia kasy urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30- 14.30