Przejdź do stopki

Rewitalizacja

Treść

 
 
 
 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka
na lata 2015–2025

 

Uchwalone zmiany do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej w dniu 30 maja 2017 roku przyjęła uchwałą nr XXVIX/240/2017 zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025.

Dokumenty do pobrania:

Uchwalony Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025

Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej w dniu 31 marca 2017 roku przyjęła uchwałą nr XXVIII/222/2017 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025.

Dokumenty do pobrania:

 
Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025


Informacja o przebiegu i formach konsultacji społecznych dot. Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025


Dokumenty do pobrania:


Konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015-2025

Ankiety do pobrania:
Dokumenty do pobrania:


Przystąpienie do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025 - uchwała

 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji
w mieście Sucha Beskidzka

 

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka - uchwała

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka - podsumowanie

Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sucha Beskidzka

 

Informacje o konsultacjach

 

Zobacz również stronę internetową poświęconą rewitalizacji miasta Sucha Beskidzka (rewitalizacja.sucha-beskidzka.pl)

 

Projekt Gminy Sucha Beskidzka pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Sucha Beskidzka na lata 2015–2025” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w wysokości 78.570,00 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 87 300,00 zł.