Przejdź do stopki

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Treść

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, w imieniu Zamawiającego - Gminy Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (33) 874-23-41, faks (33) 874-95-32, ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, na realizację zadania pn.:

 

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 

 

Dokumentacja postępowania znajduje się poniżej w sekcji "Załączniki do pobrania".