Przejdź do stopki

Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 
Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005203
 
 
 
   
 
ZAŁĄCZNIK:
 
 
   
 
   
 
                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                                  MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                      W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 
                                                                                                                     (-) mgr Renata Chudziak
 
 
 
 

 
Sucha Beskidzka 22.08.2016 r.
 
 
ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
 
 
Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" wpłynęły następujące zapytania:

Wniosek nr 1:
Czy istnieje możliwość zwiększenia intensywności spotkań z jedną grupą, np. 2 razy w ciągu tygodnia?
 
Odpowiedź Zamawiajacego:
Nie ma możliwości zwiększenia intensywności spotkań.
 
 
Wniosek nr 2:
Zwracam się z prośbą o przesłanie załączników (wersji edytowanej) do zapytania ofertowego dot. szkolenia pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka".

Odpowiedź Zamawiającego:
Edytowalne formularze dot. zapytania ofertowego stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK:
 
 
 
     
   
 
 
 
                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                                   MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                       W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 
                                                                                                                       (-) mgr Renata Chudziak
 
 
 
 

 
Sucha Beskidzka 09.09.2016 r.
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Szkolenie komputerowe dla uczestników projektu "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:
 
 
Ośrodek Szkolenia, 
Dokształcania i Doskonalenia Kadr 
KURSOR Piotr Wasak
ul. Partyzantów 9
22-400 Zamość
 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
     
 
ZAŁĄCZNIK:
 
 
     
  
 
 
     
                                                                                                                               KIEROWNIK
                                                                                             MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                     W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
 
                                                                                                                       (-) mgr Renata Chudziak