Przejdź do stopki

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu

W okresie pomiędzy LIII a LIV sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka (od 1 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.) najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie I o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Na podstawie art. 170 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Okręgowa Komisja Wyborcza w Krakowie I podaje

W sobotę, 26 sierpnia, na boisku wielofunkcyjnym Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” odbyła się kolejna edycja Konkurs Rzutów do Kosza. Do rywalizacji przystąpiło 12 zawodników.

O B W I E S Z C Z E N I E   Na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) oraz art. 9ac ust. 1a ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 602 ze zmianami),  

LIV sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19 i będzie transmitowana w sieci internetowej

Wzorem lat poprzednich gmina Sucha Beskidzka planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Województwo Małopolskie ogłosiło V edycję konkursu „Turystyczne skarby Małopolski”, którego założeniem jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej interesujących, nowatorskich i przyjaznych dla turysty goszczącego w Małopolsce atrakcji, przedsięwzięć i inicjatyw turystycznych, dzięki którym staje się ona najchętniej odwiedzanym polskim regionem. Z satysfakcją informujemy, że w kategorii „Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne” do II etapu konkursu, tj. głosowania internautów, zostały zakwalifikowane Koncerty Noworoczne w Suchej Beskidzkiej.

Zmodernizowany i rozbudowany stadion miejski w Suchej Beskidzkiej był w ostatnich miesiącach areną już kilku prestiżowych zawodów sportowych. W czwartek 31 sierpnia Małopolski Związek Piłki Nożnej zorganizuje na nim koleje wydarzenie dużej rangi - XXII Turniej o Puchar im. Juliana Mytnika.