Przejdź do stopki

Odwrócenie przepływu energii, szczególnie w słoneczne dni powiązane z brakiem autokonsumpcji po stronie wytwórcy, skutkuje problemami napięciowymi, które wpływają na znaczny wzrost reklamacji klientów. Klienci zgłaszają, że w słoneczne dni często wyłącza się ich falownik. Dlatego TAURON Dystrybucja prowadzi w ostatnich latach działania inwestycyjne i eksploatacyjne poprawiające współprace mikroinstalacji z siecią elektroenergetyczną.

OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 123 W SUCHEJ BESKIDZKIEJ Na podstawie uchwały nr 1/2023 Krajowej Rady Izby Rolniczej z dnia 22 lutego 2023 r. §14 pkt 3oraz uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej nr 123 w Suchej Beskidzkiej z dnia 04.09.2023 r. Okręgowe Komisja Wyborcza zawia

Informujemy, że wszystkie akty prawne, dokumenty, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące wyborów posłów i senatorów w 2023 r. znajdują się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl oraz na wybory.gov.pl.

INFORMACJA Zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 tekst jednolity)   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka przedstawia plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „BÓR” na terenie m.in. Gminy Sucha

W niedzielę 3 września w Suchej Beskidzkiej odbyła się druga edycja biegu ulicznego Suska Piątka. Nad zorganizowanym przez Suski Klub Lekkoatletyczny wydarzeniem, w którym wzięło udział 152 zawodników, którym nie straszne były chwilowe kaprysy pogody. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt, a głównym partnerem było Województwo Małopolskie.

6 września (środa) na strzelnicy sportowej w Suchej Beskidzkiej Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju zorganizował XV Zawody Strzeleckie Władz Samorządowych o Puchar Starosty Suskiego. W kategorii urzędów miast i gmin zakończyły się one zwycięstwem reprezentacji Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

Nowoczesny obiekt Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji jest miejscem organizacji dużych, prestiżowych wydarzeń sportowych. W ostatnich miesiącach odbył się na nim mityng lekkoatletyczny VII. Memoriał Edwarda Szklarczyka „I ty możesz zostać mistrzem”, piłkarski Turniej Smoka oraz przeprowadzono Młodzieżowe Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze. W czwartek, 31 sierpnia, na dwóch boiskach rozegrano natomiast XXII Turniej Młodzików im. Juliana Mytnika, w którym wzięło udział ponad 100 najlepszych małopolskich piłkarzy w wieku do 12 lat.

Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej przygotowało repertuar kinowy na trzy najbliższe tygodnie, bo do 26 września. Nie brakuje w nim nowości, które w suskim kinie są wyświetlane równo z premierami ogólnopolskimi.

BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego  w bloku nr 6, os. Beskidzkie w Suchej Beskidzkiej    Uwagi: Niezależnie od czynszu, najemca zobowiązany będzie do regulacji opłat z tytułu bieżących koszt