Przejdź do stopki

Indywidualny trening umiejętności IT dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Indywidualny trening umiejętności IT dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1075966 
 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (edytowalny)

 

 

 

 

                                                                                           KIEROWNIK
                                                           MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                    (-) mgr Renata Chudziak

 


 

Sucha Beskidzka 04.01.2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Indywidualny trening umiejętności IT dla uczestników projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej została wybranana oferta złożone przez:

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Rynek 16
34-200 Sucha Beskidzka

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

 

                                                                                            KIEROWNIK
                                                              MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                   (-) mgr Renata Chudziak