Przejdź do stopki

Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka"

Treść


 

ZAPYTANIE OFERTOWEZapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określa załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Link do ogłoszenia zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002114 

ZAŁĄCZNIK:

Zapytanie ofertowe - koordynacja

 

 

                                                                                                                                       KIEROWNIK
                                                                                                         MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                            W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                             (-) mgr Renata Chudziak

 

 


 

Sucha Beskidzka 16.06.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na realizację zadania pn. Koordynacja projektu: "Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka" została wybrana oferta złożona przez:

Pracownię Badań Społecznych
SONDA Sp. z o.o.
ul. Szenwalda 18/2
31-571 Kraków
Zawiadomienie o wyborze oferty wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIK:

Zawiadomienie o wyborze oferty - koordynacja

 

 

                                                                                                                            KIEROWNIK
                                                                                          MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                                  W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

                                                                                                                    (-) mgr Renata Chudziak