przewiń do góry

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć (raport obligatoryjny)

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku gdy obowiązek sporządzenia raportu jest wymagany/ obligatoryjny/

Gdzie załatwić
Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
I piętro pok. 33-34
Nr tel. 33 874 95 42, 33 874 95 44

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa: 7:30 - 15:30
czwartek : 9:00 - 17:00
piątek: 7:30 - 15:30

Podstawa prawna
Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2017 r. poz 1405 z późn. zm)

Wymagane dokumenty
Wniosek podmiotu podejmującego realizacje przedsięwzięcia wraz z załącznikami.

POBIERZ WZÓR WNIOSKU

Załączniki do wniosku:
1. raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko /w trzech egzemplarzach/
2. poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.)
3. wypis z ewidencji gruntów obejmujący działki, na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie (3 egz.)

Opłaty
dołączony do wniosku dowód opłaty
od wniosku 205,00 zł
od pełnomocnictwa 17,00 zł

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu przez organ
1.Uzgodnienia:
a/ z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
b/ z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję