Przejdź do stopki

Elektroniczna skrzynka podawcza

Treść

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 • Przekazanie dokumentu poprzez GOV.PL

  Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:
  • posiadanie aktywnego profilu zaufanego
  • posiadanie podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub bezpłatnego podpisu zaufanego (PZ)

           Adres skrytki ePUAP: /uoq0e8j71l/SkrytkaESP

 

 • Dostarczenie na dziennik podawczy dokumentów w godzinach pracy Urzędu.

  Aby można było złożyć wniosek w powyższy sposób konieczne jest:
  • posiadanie podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym,
  • Dyskietka 1,44 MB
  • Pamięci masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R
  • DVD-R

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub bezpłatnym podpisu zaufanym (PZ)
 • Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.