Przejdź do stopki

Sucha Beskidzka gminą dobrą do życia

Treść

Podejmowane od lat przez samorząd Suchej Beskidzkiej działania, których celem jest dynamiczny, ale zarazem stabilny i trwały rozwój gminy powodują, że od ponad 10 lat nasze miasto zajmuje czołowe lokaty w „Rankingu Zrównoważonego Rozwoju”. Jednocześnie jest miejscem, w którym mieszkańcom dobrze się żyje. Potwierdzeniem tego faktu są wyniki opublikowanego po raz trzeci ogólnopolskiego rankingu „Gmina Dobra do Życia”. W czwartek, 16 listopada, Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił rezultaty tegorocznej edycji. Sucha Beskidzka ponownie została sklasyfikowana w czołówce samorządów w Polsce.

Jakość życia można najogólniej sformułować jako stopień zaspokojenia potrzeb człowieka, zarówno tych materialnych, jak i niematerialnych. W zależności od specyfiki przedmiotowej jakość życia można analizować w sferze biologicznej, psychologicznej, zdrowotnej, społecznej, środowiskowej (przyrodniczej), politycznej, edukacyjnej i wielu innych. Opracowywany przez Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ranking ma na celu właśnie ocenę stanu zaspokojenia potrzeb społecznych w Polsce w poszczególnych gminach. Jak zauważają jego twórcy, niezależnie od szerszych terytorialnie procesów gospodarczych, to samorządy w znacznym stopniu odpowiadają za skuteczność realizacji usług publicznych. Zestawienie jest wypadkową trendów regionalnych, ale w zdecydowanie większym stopniu obrazuje politykę społeczną władz lokalnych.

Ranking obejmuje wszystkie polskie miasta i gminy, łącznie 2477 jednostek samorządu terytorialnego. Opracowywany jest przez niezależny zespół ekspertów pod przewodnictwem prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk bez jakiegokolwiek udziału samorządów oddzielnie dla miast na prawach powiatu, stref podmiejskich miast na prawach powiatu, gmin z siedzibą powiatu ziemskiego, gmin miejskich i miejsko-wiejskich z miastem powyżej 5 tys. mieszkańców oraz gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców. Z uwagi na swoją szczegółowość jest prawdopodobnie najbardziej wyczerpującym zestawieniem przedstawiającym  skuteczność działań samorządów. Przy jego tworzeniu brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, zgrupowane według 10 obszarów aktywności człowieka i zagospodarowania przestrzennego: środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, dziedzictwo, kultura i rekreacja, spójność i aktywność społeczna. W rezultacie zestawienie nie powstaje wyłącznie w oparciu o dane makroekonomiczne, ale znacznie większą ilość czynników, w tym społecznych czy przyrodniczych. Wszystkie razem tworzą syntetyczny wskaźnik jakości życia, a jego wartość stała się podstawą lokaty w rankingu. Im wyższa, tym wyższe miejsce.

Mnogość kryteriów branych pod uwagę powoduje, że w rankingu najwyższe miejsca zajmują gminy, które potrafią w przemyślany sposób wykorzystywać posiadany potencjał, rozwijające się na wielu płaszczyznach, gdzie samorządy podejmują racjonalne i trwałe działania, których celem jest zaspokajanie różnych potrzeb mieszkańców. Konsekwencja i skuteczność jaką wykazuje się suski samorząd m. in. w stwarzaniu dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, instytucji kultury oraz infrastruktury sportowej powoduje, że w najnowszym rankingu Sucha Beskidzka zajęła, tak samo jak przed rokiem szóste miejsce w kraju w kategorii gmin z siedzibą powiatu ziemskiego.

Warto podkreślić, że spośród wszystkich 185 gmin województwa małopolskiego Sucha Beskidzka została sklasyfikowana na piątym miejscu (o dwie lokaty wyżej niż przed rokiem)  za Krakowem i Tarnowem oraz samorządami stanowiącymi tzw. gminy obwarzanka krakowskiego, które korzystają na sąsiadowaniu ze stolicą województwa. Jednocześnie Sucha Beskidzka jest najwyższej sklasyfikowanym miastem będącym siedzibą powiatu ziemskiego.

Ranking „Gmina Dobra do Życia”.
10 czołowych samorządów w kategorii gminy z siedzibą powiatu ziemskiego:

 1. Stalowa Wola
 2. Lubliniec
 3. Kołobrzeg
 4. Lubin
 5. Nowy Tomyśl
 6. Sucha Beskidzka
 7. Mielec
 8. Ostrzeszów
 9. Kędzierzyn-Koźle
 10. Żary
   

  10 czołowych samorządów w Małopolsce:

  1.     Kraków

  2.     Wielka Wieś

  3.     Zielonki

  4.     Niepołomice

  5.     Sucha Beskidzka

  6.     Wieliczka

  7.     Tarnów

  8.     Michałowice

  9.     Mucharz

  10.  Myślenice

/Wojciech Ciomborowski/